VISTAL GDYNIA SA (39/2022) Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (39/2022) Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 października 2022 r. doszło do zmian w składzie Zarządu Spółki, rezygnację z oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki złożyli Pan Ryszard Krawczyk oraz Pan Jan Michalkiewicz, którzy tym samym powrócili do wykonywania swoich obowiązków jako Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Radosława Stojka na funkcję Prezesa Zarządu Spółki na okres obecnej trzyletniej kadencji Zarządu Spółki.

Informacje dotyczące Pana Radosława Stojka:

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Gdańskiego z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznymi przedsięwzięciami w sektorze publicznym i prywatnym.

Posiada doświadczenie zdobyte na najwyższych stanowiskach managerskich w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego (m.in. jako Prezes Zarządu spółki Port Gdański Eksploatacja S.A., Dyrektor Zarządzający w spółce Enspirion Sp. z o.o. (Energa – Grupa Orlen)), jak również w projektach restrukturyzacyjnych oraz nadzorze właścicielskim.

Członek Rad Nadzorczych odpowiedzialny między innymi za nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych, optymalizację procesów biznesowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz opracowanie planów i kierunków rozwoju wielu firm w Polsce i za granicą. Z zaangażowaniem dba o rozwój swoich współpracowników chętnie dzieląc się wiedzą, zdobytym doświadczeniem oraz pielęgnując uniwersalne wartości.

Pan Radosław Stojek nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej.

Pan Radosław Stojek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ