EFNI 2022. Współczesne kryzysy, nowe kompetencje i konsument przyszłości
Gospodarka / Biznes

EFNI 2022. Współczesne kryzysy, nowe kompetencje i konsument przyszłości

W ostatnich latach świat zmaga się z licznymi kryzysami – ekonomicznymi, finansowymi, kolejnymi falami pandemii, konfliktami zbrojnymi, wzmożonymi ruchami migracyjnymi, gwałtownie rosnącymi cenami energii. Rodzi to potrzebę poszukiwania całkiem nowych, niestandardowych rozwiązań, które pozwolą uporać się z zagrożeniami – podkreślali uczestnicy panelu „Wspólne wyzwania biznesu i administracji wobec współczesnych kryzysów”.

Witold Drożdż, członek zarządu ds. strategii i spraw korporacyjnych w Orange Polska zwrócił uwagę, że wielkie znaczenie w pokonywaniu różnych kryzysów odgrywa przewidywalność prawa, stabilność i transparentność.

„Bez ustabilizowania ram, w których funkcjonuje gospodarka, bez przewidywalnego otoczenia, nie będziemy w stanie zachować dotychczasowego poziomu świadczenia usług i utrzymać poziomu życia obywateli. Odpowiedzią na wyzwania związane z kryzysami powinny być rozwiązania systemowe, dialog, współpraca i zaufanie. Decyzje powinny zapadać szybciej. Nie można rozmawiać dopiero wtedy, kiedy kryzys już się rozlewa, płoną drzwi” – podkreślił Witold Drożdż.

Mimo rosnącej specjalizacji istotne będą kompetencje związane z zarządzaniem danymi, krytycznym myśleniem oraz współpracą. Rozmawiali o tym uczestnicy panelu „Synergia świata nauki i biznesu: Jakie kompetencje zdominują najbliższą przyszłość?”, podczas XI edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie.

Katarzyna Dubno, Public Affairs & Market Access Director z Adamed Pharma powiedziała, że z raportu Future of Jobs wynika, że miliony miejsc pracy znikną, ale powstaną nowe.

„W dobie automatyzacji i niepewności potrzebne są nowe kompetencje. Liczyć się będą nauki ścisłe, krytyczne myślenie, big data i współpraca, bo innowacje powstają w zespołach. Pozytywna systemowa zmiana polega na tym, że kiedyś w Polsce premiowano uczelnie za liczbę publikacji, dziś za zgłoszenia patentowe, co zmienia charakter współpracy biznesu z akademią” – podkreśliła Katarzyna Dubno.

Młodzież licealną wspiera również program ADAMED SmartUP koncentrujący się na naukach ścisłych. Korzysta z niego 60 tys. osób biorąc udział w warsztatach, obozach naukowych.

„Młodzi ludzie często w mniejszych miejscowościach nie mają partnerów do rozwoju. My im pomagamy. Finansujemy również rozwój 20 stypendystów, oni często studiują za granicą, ale wracają” – dodała Katarzyna Dubno.

„Zrównoważone i mobilne miasta” to temat panelu, podczas którego uczestnicy zastanawiali się, czym jest nowoczesność w odniesieniu do miast. Jak rysują się perspektywy rozwoju zielonego transportu, zwłaszcza publicznego, a także dostępność do usług wspólnych odpowiedzialnych środowiskowo? To tylko niektóre zagadnienia, poruszone podczas dyskusji, której partnerem byli Tier, Uniwersytet Łódzki i Miasto Gdańsk.

Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska, mówił: potrzeba regulacji, która „wprowadziłaby ramy współpracy pomiędzy operatorami a samorządem i stworzyłaby dogodne warunki rozwoju”.

Czy wszyscy kupujemy to samo? O tym, kim jest konsument przyszłości, rozmawiali uczestnicy panelu Konsument przyszłości: nadmiar, umiar, wygoda?”.

Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju, IKEA Retail, zauważyła, że trendy określają przeciętne zachowania, ale ludzie skupiają się na indywidualności.

„Wiele osób oczekuje produktów ułatwiających stworzenie w domu miejsca, gdzie można poczuć się sobą – sanktuarium. To konsument decyduje, jak ono będzie wyglądać. Daje się zauważyć umiar w konsumpcji – młodzi ludzie powinniśmy zrobić coś dla planety i konsumować mniej, dokonywać bardziej świadomych wyborów. Nadal jednak jest grupa konsumentów bardzo wrażliwa na ceny – ponieważ mają ograniczone środki finansowe, często ulegają promocjom. Dom stał się ważniejszy dzięki pandemii. Wcześniej wyposażenie domu cieszyło się relatywnie niskim zainteresowaniem w Polsce, np. w porównaniu do krajów skandynawskich. Teraz się to zmieniło” – podsumowała Dubakina.

Zdaniem Valéry’ego Gaucheranda, dyrektora generalnego L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie, znaczenie ma zaufanie oraz wartości, jakie reprezentuje firma. Czy produkt jest bezpieczny, zdrowy, czy firma ma świadomość swojego wpływu na środowisko. Skupienie się na zrównoważonym rozwoju i technologii pozwoli firmie przetrwać w przyszłości. Metaverse daje obecnie ludziom z pokolenia Z możliwość, aby tworzyć świat bardziej skrojony pod ich potrzeby i problemy.

„Nie wiemy, kim jest konsument przyszłości, ale możemy się tego domyślać, obserwując teraźniejszość. Mamy obecnie dwa segmenty, które rosną: boomersi – 60+, 25% siły nabywczej w Polsce oraz generacja Z. Ta druga grupa stawia na wartości, transparentność i zrównoważony rozwój. Nie ufają technologiom, mediom, politykom. Mamy do czynienia z kryzysem zaufania” – podsumował Valéry Gaucherand.

Rafał Rudziński, CEO w Bosch Polska, przestrzegał przed generalizowaniem. Zastanawiał się, na ile firmy z branży zaawansowanych technologii kształtują klienta, a na ile on sam ma wybór.

„Czy konsument chce transformacji, która grozi utratą mobilności? Deklaratywność versus wyzwania realnego świata to dwie różne rzeczy. Świat jest bardzo zróżnicowany, dlatego jest tak trudno odpowiedzieć na pytanie, kim jest konsument przyszłości. Nasze postawy i wartości zmieniają się zbyt szybko, aby to przewidzieć” – podkreślił Rafał Rudziński.

Uczestnicy panelu „Energia dla mobilności”, którego partnerami byli Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, rozmawiali o tym, jak sprostać wyzwaniom związanym z dekarbonizacją przemysłu motoryzacyjnego.

Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych uważa, że: osiągnięcie neutralności emisyjnej przemysłu motoryzacyjnego w Polsce w okresie do 2030 roku jest warunkiem pozostania polskiego przemysłu, w tym szczególnie motoryzacyjnego, w europejskim łańcuchu wartości.

Tomasz Surma, dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Polska mówił: Zielona technologia jest zdecydowanie tańsza i bardziej dostępna, niż miało to miejsce w niedawnej przeszłości, ale nadal jest zbyt wiele ograniczeń administracyjnych, aby projektować na większą skalę.

Obniżanie emisji w biznesie to być lub nie być firmy – choćby w związku z ciągłym wzrostem cen energii. Niskoemisyjność się opłaca, a efektywność energetyczna to fundament biznesu. Partnerami panelu „Przyszłość zielonej energii w Europie” byli: IKEA Retail Polska, Invest in Pomerania, Samorząd Województwa Pomorskiego i Veolia Energia Polska.

„Ważne, abyśmy dokonali realnej zmiany na rzecz zielonej energii w Europie, a nie tą zmianę udawali” – powiedział Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Podkreślił, że to nie tylko działania instytucjonalne, ale zmiana w myśleniu nas wszystkich, oraz odpowiednie przygotowanie kadr do projektowania oraz serwisowania rozwiązań OZE. Ważne też jest zachęcenia młodego pokolenia – aby myśleli o zielonej energii w perspektywie miejsc pracy.

XI Europejskie Forum Nowych Idei, którego organizatorem jest Konfederacja Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot, odbyło się od 12 do 14 października w sopockim hotelu Radisson Blu. Wszystkie relacje ze spotkań i paneli można przeczytać na stronie EFNI tutaj.

Organizatorzy dziękują za udział w wielu inspirujących dyskusjach i zapraszają na kolejną edycję za rok!

Źródło informacji: Konfederacja Lewiatan

 


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ