Vistal Gdynia SA-PLVTLGD00010-VISTAL
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (36/2022) Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 września 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki – z funkcji Prezesa Zarządu Spółki odwołany został Pan Maciej Matuszak. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Krawczyka, na okres 3 miesięcy, do czasowego wykonywania czynności Prezesa […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (27/2022) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 23/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. informującego o otrzymaniu informacji o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji („Spółka zależna”), w wykonaniu zalecenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 lipca 2022 r. informuje, że przedmiotowe […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (25/2022) Przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 informuje, iż w dniu 4 lipca 2022 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (pod datą 30 czerwca 2022 r.), postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (22/2022) Złożenie wniosku o zmianę układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym Spółki

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. Spółka złożyła za pośrednictwem swojego pełnomocnika do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wniosek o zmianę układu (dalej „Wniosek”), przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 10 lipca 2019 r. w ramach postępowania sanacyjnego Spółki prowadzonego przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (18/2022) Informacja o powołaniu Członków Zarządu Vistal Gdynia S.A. nowej kadencji

Zarząd Vistal Gdynia S.A. w („Spółka”) informuje, iż w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu Spółki w dniu 7 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu na nową wspólną trzyletnią kadencję następujących członków Zarządu: 1. Andrzej Niedbalski – Prezes Zarządu 2. Andrzej Chmielecki – Wiceprezes Zarządu 3. Maciej Matuszak – Wiceprezes Zarządu […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (12/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 40, (zwana dalej „Spółką”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000305753 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie […]

Read More
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ