VISTAL GDYNIA SA (25/2022) Przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (25/2022) Przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 informuje, iż w dniu 4 lipca 2022 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (pod datą 30 czerwca 2022 r.), postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu w toku postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji („Spółka zależna”), z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli.

Termin rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu został wyznaczony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy na dzień 28 września 2022 r.

Ww. postanowienie Sądu zawierające treść przyjętego układu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ