VISTAL GDYNIA SA (27/2022) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2022
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (27/2022) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2022

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 23/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. informującego o otrzymaniu informacji o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji („Spółka zależna”), w wykonaniu zalecenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 lipca 2022 r. informuje, że przedmiotowe postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wydane zostało pod datą 1 czerwca 2022 r., zaś z uzasadnienia ww. postanowienia wynika, że przyczyną umorzenia postępowania była aktualna sytuacja Spółki zależnej i przyjęcie przez Sąd, że Spółka zależna nie reguluje swoich zobowiązań pieniężnych powstałych po dacie otwarcia postępowania sanacyjnego. Sąd powołał się przy tym na art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1588).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ