Atlanta Poland SA-PLATLPL00018-ATLANTAPOL
Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (2/2023) Pozew o uchylenie uchwały.

Działając na podstawie § 19 pkt 1 ust. 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ATLANTA POLAND S.A. ( dalej: „Spółka” ) informuje, że w dniu 14 […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (1/2023) Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2022/2023.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych danych w I półroczu roku obrotowego 2022/2023 tj. w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 227.413 tys. zł tj. wyższe o 17,1% […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (14/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne WalneZgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku w dniu 19 grudnia 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 19 pkt. 1 ust 6), 7), 8) oraz 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (12/2022) Powołanie Rady Nadzorczej.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 5 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (13/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 70 ust. 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2022 roku co najmniej […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (11/2022) Uchwała ZWZ o wypłacie dywidendy.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 19 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATLANTA […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (10/2022) OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATLANTA POLAND S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (6/2022) Wstępne wyniki w I kwartale roku obrotowego 2022/2023.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych danych w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 tj. w okresie od 1 lipca 2022r. do 30 września 2022r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 100.152 tys. zł tj. wyższe o 24,5% […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (4/2022) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/2022.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych, szacunkowych wyników finansowych, w roku obrotowym 2021/2022 tj. w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 390.606 tys. zł tj. wyższe o 24,3% […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (1/2022) Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2021/2022.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych danych w I półroczu roku obrotowego 2021/2022 tj. w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 194.171 tys. zł tj. wyższe […]

Read More
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ