ATLANTA POLAND SA (4/2022) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/2022.
Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (4/2022) Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/2022.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych, szacunkowych wyników finansowych, w roku obrotowym 2021/2022 tj. w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 390.606 tys. zł tj. wyższe o 24,3% w porównaniu z rokiem obrotowym 2020/2021 oraz osiągnęła: zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 53.366 tys. zł tj. wyższy o 13,4% w porównaniu z rokiem obrotowym 2020/2021, EBITDA w wysokości 15.651 tj. niższy o 1,3% w porównaniu z rokiem obrotowym 2020/2021 oraz zysk netto w wysokości 7.768 tys. zł tj. na tym samym poziomie co w roku obrotowym 2020/2021.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2021/2022 z uwagi na fakt, iż poziom osiąganych wyników finansowych jest istotną informacją dla inwestorów.

Planowany termin publikacji raportu okresowego za rok obrotowy 2021/2022 przypada w dniu 28 października 2022r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ