ATLANTA POLAND SA (1/2022) Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2021/2022.
Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (1/2022) Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2021/2022.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych danych w I półroczu roku obrotowego 2021/2022 tj. w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 194.171 tys. zł tj. wyższe o 23,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2020/2021 oraz osiągnęła: zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 27.119 tys. zł tj. wyższy o 15,4% w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2020/2021, EBITDA w wysokości 8.387 tj. niższy o 0,17% w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2020/2021 oraz zysk netto w wysokości 4.667 tys. zł tj. wyższy o 15,3% w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2020/2021.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 z uwagi na fakt, iż wyniki finansowe są istotną informacją dla inwestorów.

Planowany termin publikacji raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 przypada w dniu 31 marca 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ