Gospodarka / Biznes

Prace przy budowie nowego toru podejściowego do portu w Świnoujściu – postępy i perspektywy

Ponownie, XIII edycja Rankingu Miast Polski Związek Firm Deweloperskich wyróżniła samorządy, które kładą nacisk na szybką realizację procedur administracyjnych oraz na jasne, zrozumiałe warunki inwestowania na swoich terenach.

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza podpisanie umowy z Biurem Projektów Budownictwa Morskiego „PROJMORS” z Gdańska na wykonanie analizy nawigacyjnej dla ruchu statków po nowym podejściowym torze wodnym do portu w Świnoujściu. Podpisano ją 13 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie. Projekt został wyceniony na nieco ponad 600 tys. zł, a termin jego realizacji wyznaczono na I kwartał 2024 r.

Dziś odbyło się podpisanie umowy, która owocuje krokiem milowym w rozwoju portu Świnoujście. Inwestycja w postaci głębokowodnego terminala kontenerowego będzie niewątpliwie kluczowa dla przyszłości regionu. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zaznaczył, że pozwoli ona Świnoujskiemu zapełnić lukę między Hamburgiem a Trójmiastem, stając się hubem przeładunkowym dla Bałtyku.

Analiza nawigacyjna i modelowanie toru są niezwykle istotne, aby zapewnić bezpieczeństwo statkom, które będą zawijać do portu, w tym kontenerowcom i masowcom o długości do 400 metrów i szerokości do 60 metrów. Analiza ta pozwala na wyznaczenie i określenie szczegółowych współrzędnych toru oraz oznakowania i lokalizacji kotwicowisk, zapewniając płynność i bezpieczeństwo żeglugi.

Budowa nowego toru podejściowego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu umożliwi transport wodny w ramach krajowego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. Planowany tor ma być szeroki na 500 m i głęboki na 17 m. Odcinek długości ok. 70 km poprowadzony zostanie po wodach polskiego morza terytorialnego i polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Wykonanie prac przewidziano na lata 2027-2029, a do wydobycia podczas prac pogłębiarskich ok. 130-150 mln metrów sześciennych urobku.

Realizacja tego projektu jest priorytetem dla rozwoju portu, gdyż zapewni on możliwość przyjmowania większych jednostek pływających oraz skróci czas przebywania w porcie. Inwestycja będzie miała także pozytywny wpływ na rozwój lokalnych sieci transportowych.

Realizacja programu Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu, uchwalonego przez Radę Ministrów w maju 2023 r., obejmuje trzy zadania. Pierwsze to inwestycja w budowę i rozbudowę infrastruktury dostępowej do portu. Drugie to budowa falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu, a trzecie to zakup pogłębiarki na potrzeby utrzymania parametrów torów podejściowych do Świnoujścia oraz toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Program ten będzie finansowany z budżetu państwa oraz programu FEnIKS, a jego całkowity koszt wynosi 10,3 mld zł.

Uwzględniając postanowienia art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca danego komunikatu ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego treść.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version