Polityka

MFiPR: Rządowe wsparcie dla Ziemi Słupskiej (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza:

W Gdańsku odbyło się spotkanie wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Karnowskiego z wojewodą pomorską Beatą Rutkiewicz oraz z samorządowcami z regionu, aby omówić dotychczasową realizację „Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026”.

„Program został stworzony w odpowiedzi na długoletnie apele władz samorządowych z terenu Ziemi Słupskiej, zwłaszcza miasta Słupska, które boryka się z utratą funkcji społeczno-gospodarczych jako miasto średnie. Istotny wpływ na tę sytuację ma zlokalizowana w Redzikowie baza obrony antyrakietowej, która narzuciła liczne ograniczenia w sferze gospodarczej i biznesowej. Naszym głównym celem jest zwiększenie możliwości rozwojowych i inwestycyjnych tej części Polski oraz poprawa jakości życia jej mieszkańców” – wyjaśnił minister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski.

Pandemia Covid-19 oraz trwająca wojna na Ukrainie znacząco wpłynęły na wzrost kosztów realizacji inwestycji oraz na sytuację społeczno-gospodarczą w wielu regionach Polski. Programy takie jak ten, skierowane do mieszkańców Ziemi Słupskiej, pomagają w rozwoju społeczno-gospodarczym, planowaniu kolejnych inwestycji, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz przyciąganiu turystów.

Rządowy Program na Rzecz Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 ma budżet na lata 2020-2026 w wysokości 335 mln zł i realizuje trzy cele szczegółowe:

1. Poprawę dostępności transportowej i zwiększenie mobilności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Ziemi Słupskiej;

2. Podniesienie jakości życia mieszkańców regionu;

3. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Ziemi Słupskiej.

Odpowiedzialny za realizację Programu jest wojewoda pomorski, natomiast koordynacją zajmuje się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Dzięki tym inwestycjom nie tylko poprawiamy infrastrukturę i podnosimy jakość życia, ale także zwiększamy atrakcyjność naszego regionu dla inwestorów i turystów. Każdy zrealizowany projekt to krok w stronę lepszej przyszłości dla Ziemi Słupskiej i całego Pomorza” – powiedziała wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.

W latach 2020-2024 Program finansowego wsparcia zrealizował 60 zadań, na które przeznaczono ponad 225 mln zł z dotacji celowej budżetu państwa. Z tych zadań 36 inwestycji zostało już oddanych do użytku mieszkańców, w tym m. in.:

Zaproponowane inwestycje obejmują budowę i wyposażenie przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko na terenie Gminy Słupsk, zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku poprzez przebudowę ul. Zygmunta Augusta, rozwój infrastruktury drogowej w Mieście Ustka poprzez budowę ul. Pogodnej od ul. Wyszyńskiego do pl. Wolności, oraz budowę dróg ul. Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej.

UWAGA: Komunikaty publikowane na serwisie PAP są prezentowane w formie dostarczonej przez nadawcę, bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version