Współpraca polsko-azerska w dziedzinie transportu, logistyki i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Gospodarka / Biznes

Współpraca polsko-azerska w dziedzinie transportu, logistyki i bezpieczeństwa ruchu drogowego

WhitePress w 2022 roku

Ubiegły rok był wyjątkowo trudny dla rodzimego biznesu m.in. ze względu na wojnę w Ukrainie i rosnącą inflację. Nie zatrzymało to jednak dynamicznego rozwoju WhitePress – międzynarodowej platformy do content marketingu i SEO. Polski startup odnotował w 2022 sprzedaż na poziomie ok. 80 mln zł – daje to blisko 50-procentowy wzrost względem poprzedniego roku. Co istotne, niemal 40 proc. wszystkich przychodów polskiego MarTechu pochodziło z działań na zagranicznych rynkach. Na ten wynik wpłynęło m.in. zwiększenie geograficznego obszaru działalności o kolejne 6 państw, takich jak Brazylia czy kraje nordyckie.

WhitePress w 2023 roku

W 2023 roku po fuzji z Senuto, technologicznym liderem wśród platform SEO, WhitePress zapowiada dalsze umacnianie pozycji w Europie i rozszerzanie oferty produktowej na tym obszarze, a także skupienie się na kierunkach bardziej egzotycznych.

Najważniejszymi kierunkami w 2023 roku będą:

 • uexpansion na rynku amerykańskim
 • zwiększona obecność w Azji Południowej i na Bliskim Wschodzie
 • rozwój w Afryce
 • inwestycje w nowe technologie

WhitePress planuje też stworzenie szeregu nowych narzędzi dla SEO, które będą dostępne w wielu językach i będą na bieżąco aktualizowane, aby ułatwić pracę marketerom i dostosować się do globalnych trendów.

WhitePress będzie też kontynuowało edukację i wsparcie dla pracowników i partnerów z całego świata, aby wspierać ich w rozwoju i wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Wszystko po to, aby tworzyć innowacyjne, przystępne i dostępne technologicznie produkty dla swoich klientów.

Transkaspijski Międzynarodowy Korytarz Transportowy

Przedstawiciele ministerstw ds. transportu podsumowali dotychczasową współpracę w ramach Transkaspijskiego Międzynarodowego Korytarza Transportowego (Middle Corridor), który biegnie z Chin przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan i Gruzję do Unii Europejskiej.

– Potencjał gospodarczy naszych państw oraz dotychczasowe doświadczenie predestynują nas do intensyfikacji współpracy w obszarze transportu. Mam nadzieje, że pomimo zakłócenia szlaków logistycznych wschód-zachód, łączących Europę i Azję, a biegnących przez Ukrainę, uda się wypracować alternatywne rozwiązania, które pozwolą na wykorzystanie potencjału wynikającego z położenia geograficznego oraz posiadanej infrastruktury. Jesteśmy także zainteresowani przywróceniem jak najszybciej tranzytu przez Ukrainę w przypadku zakończenia zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę i unormowania możliwości wykonywania przewozów przez Ukrainę – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Współpraca w ramach transportu

Rozmowy dotyczyły także współpracy w ramach transportu drogowego, w tym ustalonego kontyngentu zezwoleń na prowadzenie międzynarodowych przewozów drogowych dla przewoźników.

Wiceministrowie ds. transportu Polski i Azerbejdżanu poruszyli także kwestie rozwoju współpracy pomiędzy portami morskimi w Gdańsku i Baku oraz dotychczasowej współpracy w obszarze transportu lotniczego.

 • Rozwój współpracy między portami morskimi w Gdańsku i Baku.
 • Ustalony kontyngent zezwoleń na prowadzenie międzynarodowych przewozów drogowych dla przewoźników.
 • Współpraca w obszarze transportu lotniczego.

Istnieje wiele możliwości, aby wykorzystać potencjał Transportkaspijskiego Międzynarodowego Korytarza Transportowego i zapewnić współpracę w ramach transportu między Europą i Azją. Obecnie poszukujemy najlepszych rozwiązań, aby zapewnić skuteczny i bezpieczny transport.

Nowe połączenie lotnicze Polska – Azerbejdżan

Cieszymy się, że Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły bezpośrednie połączenie lotnicze między Warszawą a Baku. Umożliwi ono łatwiejszy kontakt między Polakami a Azerami, a także wspomaga wzrost współpracy i rozwój gospodarczy obu krajów.

Podczas spotkania grupy roboczej ds. transportu i logistyki między Polską i Azerbejdżanem, wiceminister A. Bittel i R. Hummatov podpisali protokół ze spotkania. Zawiera on informacje o dotychczasowej współpracy transportowej oraz dalszych planach współdziałania w zakresie transportu pomiędzy Polską i Azerbejdżanem.

Oprócz tego wiceminister A. Bittel wziął udział w inauguracji polsko-litewskiego projektu twinningowego, dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Korzyści z nowego połączenia lotniczego

Nowe połączenie lotnicze LOT na trasie Warszawa – Baku – Warszawa jest przełomem w współpracy między Polską a Azerbejdżanem. Przyniesie ono wiele korzyści:

 • łatwiejszy dostęp do obu krajów i ułatwienia w podróżach pomiędzy nimi
 • wspieranie gospodarki poprzez wzrost współpracy handlowej i wymiany usług
 • uznanie kultur obu narodów i sprzyjanie wzajemnym relacjom pomiędzy ludźmi

Ponadto nowe połączenie lotnicze zwiększy bezpieczeństwo na drogach, dzięki dużej ilości projektów twinningowych, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jesteśmy pewni, że to połączenie otworzy nowe możliwości współpracy między Polską i Azerbejdżanem i będzie prowadzić do dalszego rozwoju obu krajów.

Bezpieczeństwo transportu drogowego – wspólny projekt Polski i Litwy

Polska i Litwa realizują wspólny projekt twinningowy dotyczący bezpieczeństwa transportu drogowego. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel spotkał się z ministrem rozwoju cyfryzacji i transportu Azerbejdżanu Rashadem Nabiyevem.

Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • Lepsze egzekwowanie przepisów ruchu drogowego
 • Stosowanie surowszych kar dla osób łamiących prawo
 • Poprawa sieci drogowej

W Polsce odnotowano spadek liczby śmiertelnych wypadków drogowych o 34 proc. w porównaniu z 2019 rokiem. Polska i Litwa będą mogły się dzielić swoimi doświadczeniami z azerskimi partnerami, aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie to jest ogromnym postępem w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach i jest szczególnie ważne w obliczu pandemii COVID-19. Polska i Litwa są gotowe do współpracy z innymi państwami i dzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa transportu drogowego. Dzięki temu możemy spodziewać się dalszych pozytywnych zmian w tej dziedzinie.

Komunikat publikowany przez serwis PAP

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca ponosi odpowiedzialność za treść komunikatu, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

 • Kluczowe informacje:
  • Komunikaty publikowane są bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści;
  • Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść;
  • Regulacje dotyczące publikacji określa ustawa prawo prasowe.

Serwis PAP pragnie zapewnić jak najlepsze i najbardziej aktualne informacje z zakresu prasowego.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ