ENERGA SA (2/2023) Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na Członków Rady Nadzorczej Energa SA – uzupełnienie raportu bieżącego nr 51/2022
Gospodarka / Biznes

ENERGA SA (2/2023) Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na Członków Rady Nadzorczej Energa SA – uzupełnienie raportu bieżącego nr 51/2022

Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) przekazuje informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych z dniem 22 grudnia 2022 roku:

Pani Agnieszka Żyro – Członek Rady Nadzorczej Energa SA

Pani Agnieszka Żyro jest absolwentką Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) na kierunku administracja oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: rachunkowość, analiza ekonomiczna i controlling (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz zintegrowane systemy informatyczne (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), a także Akademię Zarządzania Kapitałem Ludzkim w IBD Business School Sp. z o.o. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem, zwłaszcza w zakresie zarządzania spółkami energetycznymi. Na początku kariery zawodowej związana z ENEA Serwis sp. z o.o. (1998-2017), w której rozwijała obszar personalny, a następnie objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Pracowniczych. Kolejno, od kwietnia 2017 roku Prezes Zarządu ENERGA Logistyka sp. z o.o., a od marca 2018 r. Prezes Zarządu ANWIL S.A., spółki należącej do Grupy ORLEN.

Pani Agnieszka Żyro nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Wiktor Kosztyła – Członek Rady Nadzorczej Energa SA

Paweł Wiktor Kosztyła jest absolwentem Politechniki Krakowskiej oraz studiów Executive MBA prowadzonych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. Jest doświadczonym menedżerem z ponad 25-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach z branży budowlanej oraz energetycznej. Specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą, budowaniu efektywnych łańcuchów dostaw oraz zakupach strategicznych. Od 2018 roku pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów w PKN ORLEN S.A. Jest odpowiedzialny za optymalizację procesów zakupowych w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN oraz wdrażanie strategii zakupowych, wspierających Koncern. Jest odpowiedzialny za proces zakupowy od planowania i wyboru dostawcy, aż po umowę, realizację zakupu i rozliczenie płatności. W roku 2022 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Energa-Operator S.A.

Pan Paweł Wiktor Kosztyła nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ