MFiPR: 1,75 mld euro dla Pomorza w perspektywie finansowej 2021-2027 (komunikat)
Polityka

MFiPR: 1,75 mld euro dla Pomorza w perspektywie finansowej 2021-2027 (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała uczestniczył w Gdańsku w uroczystości inaugurującej program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz władz województwa pomorskiego.

– Województwo pomorskie ma jasną wizję rozwoju wypracowaną w dialogu społecznym w postaci Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz pięciu Regionalnych Programów Strategicznych, które obejmują kluczowe dziedziny. Teraz ma także program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Dotychczasowe doskonałe wyniki regionu we wdrażaniu poprzedniej perspektywy pozwalają ze spokojem patrzeć w przyszłość – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

– W swoim programie region zaplanował kontynuację wielu przedsięwzięć takich jak np. Invest in Pomerania, kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu czy też konsekwentny rozwój tras rowerowych. Takie długofalowe działania przynoszą najlepsze i najtrwalsze efekty. Jedną ze specjalności Pomorza jest też rewitalizacja. W tej dziedzinie samorząd województwa wypracował unikatowe rozwiązania wdrażania projektów zintegrowanych, angażujących środki EFRR i EFS+. Podejście to będzie kontynuowane w latach 2021-2027 – dodał wiceszef MFiPR.

Dobry program dla rozwoju Pomorza

7 grudnia 2022 Komisja Europejska r. zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Dzięki niemu województwo pomorskie będzie dysponowało środkami w wysokości ok. 1,75 mld euro, w tym:o ok. 1,25 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o ok. 0,5 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program składa się z następujących siedmiu priorytetów merytorycznych oraz dwóch priorytetów pomocy technicznej:

• Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza – ok. 183,81 mln euro;• Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza – ok. 342,89 mln euro; • Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza – ok. 148,41 mln euro; • Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Pomorza – ok. 250,72 mln euro; • Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) – ok. 477,24 mln euro; • Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR) – ok. 233,53 mln euro; • Fundusze europejskie dla Pomorza bliższego obywatelom – ok. 45 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na finasowanie wielu projektów, m.in. w takich obszarach jak:

– prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników do gospodarki,- rozwój przedsiębiorczości oraz usług na rzecz przedsiębiorców, – rozwój usług i rozwiązań cyfrowych na rzecz mieszkańców, – ochrona zasobów środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, – wzrost efektywności energetycznej, – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, – rozwój zrównoważonego transportu miejskiego, – rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej, – rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej, – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców regionu, – kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu, – rewitalizacja obszarów zdegradowanych, – wsparcie turystyki i kultury w regionie

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ewes/


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ