• Home
  • Tag: Energa SA-PLENERG00022-ENERGA

ENERGA SA (25/2022) Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2020 z 9 grudnia 2020 roku Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 11 maja br. powziął informację o wydaniu tego samego dnia przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, wyroku oddalającego powództwo akcjonariuszy Spółki o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego…