Energa SA-PLENERG00022-ENERGA
Gospodarka / Biznes

ENERGA SA (2/2023) Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na Członków Rady Nadzorczej Energa SA – uzupełnienie raportu bieżącego nr 51/2022

Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) przekazuje informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych z dniem 22 grudnia 2022 roku: Pani Agnieszka Żyro – Członek Rady Nadzorczej Energa SA Pani Agnieszka Żyro jest absolwentką Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) na kierunku administracja oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ENERGA SA (46/2022) Wyrok sądu w sprawie z powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 82/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz nr 7/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 1 grudnia br. powziął informację o wydaniu w dniu 30 listopada 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, wyroku w którym […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ENERGA SA (39/2022) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Energa SA

Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 5 sierpnia br. wpłynął do Spółki pozew jej akcjonariuszy o uchylenie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i przeznaczenia tego zysku w całości na kapitał rezerwowy. Pozew został przesłany […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ENERGA SA (25/2022) Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2020 z 9 grudnia 2020 roku Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja br. powziął informację o wydaniu tego samego dnia przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, wyroku oddalającego powództwo akcjonariuszy Spółki o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ENERGA SA (15/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że 19 kwietnia br. akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”), złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 20 kwietnia 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pana Daniela Obajtka. Pan […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ENERGA SA (1/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że 20 stycznia br. akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN S.A., złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 1 lutego 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pana Jarosława Piotra Dybowskiego. Poniżej Spółka […]

Read More
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ