ENERGA SA (15/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA
Gospodarka / Biznes

ENERGA SA (15/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że 19 kwietnia br. akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”), złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 20 kwietnia 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pana Daniela Obajtka.

Pan Daniel Obajtek będzie pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki bez wynagrodzenia.

Poniżej Spółka przekazuje informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Daniel Obajtek – Członek Rady Nadzorczej Energa SA

Pan Daniel Obajtek jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PKN ORLEN od 6 lutego 2018 roku. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 roku, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Energa. W 2017 roku zysk netto spółki wzrósł pięciokrotnie, a firma otrzymała tytuł „Spółki roku” notowanej na WIG20. Wzrost kursu akcji notowanych na GPW sięgnął 38 procent. W latach 2016-2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usprawniając procesy związane z wydatkowaniem wielomiliardowych środków z funduszy unijnych i krajowych oraz optymalizując koszty funkcjonowania ARiMR.

Jako Prezes Zarządu PKN ORLEN konsekwentnie realizuje działania biznesowe związane z budową multienergetycznego koncernu o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków. Realizowane procesy przejęć i inwestycje mają na celu wzmocnienie globalnej pozycji koncernu, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Doprowadził do przejęcia kapitałowego Grupy Energa oraz prowadzi skutecznie proces fuzji z Grupą LOTOS i PGNiG. Na początku 2021 r. oba procesy weszły w kluczowy etap – przedstawił partnerów do środków zaradczych w ramach fuzji z Lotosem, a także uzyskał zgodę UOKiK na przejęcie PGNiG. Rozpoczął również największą w Europie inwestycję petrochemiczną – budowa nowego kompleksu Olefin w Płocku szacowana jest na ok. 13,5 mld zł. Stworzył także Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku, jedną z najważniejszych dla przyszłości koncernu inwestycji o wartości ok. 184 mln zł. Zaangażował koncern także w technologię atomową, która ma się przyczynić do rozwoju i wdrożenia zeroemisyjnych technologii jądrowych MMR i SMR w Polsce.

Pod jego kierownictwem, bardzo dobre wyniki m.in. segmentów petrochemii, energetyki i rafinerii w 2021 r. umożliwiły osiągnięcie przez Grupę ORLEN zysku netto na poziomie 11,2 mld zł, czyli wyniku którego nie osiągnęła wcześniej żadna polska spółka.

Tylko w 2021 roku, a więc w czasie zdominowanym przez pandemię, zrealizował w Grupie ORLEN inwestycje rozwojowe o wartości 10 mld zł. Doprowadził również do uruchomienia nowych źródeł finansowania: zielonych euroobligacji i obligacji zrównoważonego rozwoju.

Dzięki jego decyzjom biznesowym Grupa ORLEN aktywnie rozwija projekt morskich farm wiatrowych na Bałtyku, realizowane są również przejęcia lądowych farm wiatrowych w celu powiększenia portfela odnawialnych źródeł energii.

Pan Daniel Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Pan Daniel Obajtek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ