Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (1/2023) Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2022/2023.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych danych w I półroczu roku obrotowego 2022/2023 tj. w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 227.413 tys. zł tj. wyższe o 17,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2021/2022 oraz osiągnęła: zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 30.838 tys. zł tj. wyższy o 13,7% w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2021/2022, EBITDA w wysokości 10.994 tj. wyższy o 31,1% w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2021/2022 oraz zysk netto w wysokości 4.238 tys. zł tj. niższy o 9,2% w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2021/2022.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za I półrocze roku obrotowego 2022/2023 z uwagi na fakt, iż wyniki finansowe są istotną informacją dla inwestorów.

Planowany termin publikacji raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2022/2023 przypada w dniu 31 marca 2023r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version