Gospodarka / Biznes

ATLANTA POLAND SA (13/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 70 ust. 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2022 roku co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze: ROCKFIELD HOLDING AG – 3.473.860 głosów, co stanowiło 60,57% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 grudnia 2022 roku i 57,02% w ogólnej liczbie głosów, Generali Otwarty Fundusz Emerytalny – 438.000 głosów, co stanowiło 7,64% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 grudnia 2022 roku i 7,19% w ogólnej liczbie głosów, Pan Paweł Cichosz – 389.349 głosów co stanowiło 6,79% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 grudnia 2022 roku i 6,39% w ogólnej liczbie głosów oraz Pan Dariusz Orłowski – 326.834 głosów co stanowiło 5,70% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 grudnia 2022 roku i 5,37% w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version