VISTAL GDYNIA SA (36/2022) Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (36/2022) Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 września 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki – z funkcji Prezesa Zarządu Spółki odwołany został Pan Maciej Matuszak. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Krawczyka, na okres 3 miesięcy, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

Informacje dotyczące Pana Ryszarda Krawczyka:

Pan Ryszard Krawczyk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1975. W roku 1977 złożył egzamin sędziowski, a w roku 1978 egzamin arbitrażowy uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego. Wykształcenie wyższe prawnicze- Uniwersytet Gdański (1975), aplikacja sądowa (1977) aplikacja arbitrażowa (1978), kurs prawa europejskiego

Przebieg kariery zawodowej:

1968 – 1982 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1982 – 1993 wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy w następujących firmach: Spółdzielnia Pracy” Geania”, KOT Sp. z o.o., Gmina Chmielno, Gmina Kaliska, Wojewódzki Związek Hodowców i Producentów Drobiu w Gdańsku, Krajowe Biuro Organizacji Obrotu i Produkcji Drobiarskiej w Warszawie Oddział w Gdańsku;

1993 – 2000 wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii;

2000 i nadal wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach AVAL-CONSULT Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów – Gdańsk

Pan Ryszard Krawczyk nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej.

Pan Ryszard Krawczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ