BUDIMEX SA (45/2022) Zawarcie Aneksów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
Gospodarka / Biznes

BUDIMEX SA (45/2022) Zawarcie Aneksów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

W nawiązaniu do wymienionych niżej Raportów bieżących:

Raport bieżący nr 46/2020 z dnia 10.07.2020 r., Raport bieżący nr 70/2020 z dnia 09.12.2020 r., Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 25.03.2021 r., Raport bieżący nr 32/2021 z dnia 16.04.2021 r.,

Raport bieżący nr 44/2021 z dnia 14.05.2021 r., Raport bieżący nr 60/2021 z dnia 29.07.2021 r.,

Raport bieżący nr 65/2021 z dnia 06.09.2021 r., Raport bieżący nr 39/2022 z dnia 04.07.2022 r.,

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 22.07.2022 r. zostały zawarte pomiędzy Budimex S.A. a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Aneksy do niżej wymienionych umów, których przedmiotem jest wykonanie inwestycji pn.:

1. Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła),

2. Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20,

3. Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79,

4. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia,

5. Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8,

6. Projekt i Budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8,

7. Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła),

8. Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, Odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła),

9. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła – w. Bożepole Wielkie (bez węzła),

10. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem)”

11. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19”.

Przedmiotem aneksów zawartych w dniu 22.07.2022 r. jest zwiększenie maksymalnego limitu waloryzacji dla robót kontraktowych z 5 do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zgodnie z postanowieniami tych aneksów, kwoty płatne Wykonawcy za roboty budowlane wykonane po dniu 24.02.2022 r. będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen w oparciu o określone Aneksami wskaźniki cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do momentu aż zwiększone albo zmniejszone w ten sposób wynagrodzenie osiągnie nowy limit waloryzacji wynoszący 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, przy dotychczasowej waloryzacji do limitu wynoszącego 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ