ERGO Hestia zamyka 30-lecie z rekordowym wynikiem
Gospodarka / Biznes

ERGO Hestia zamyka 30-lecie z rekordowym wynikiem

Majątkowa spółka ERGO Hestii zebrała w 2021 r. 7,4 mld zł składki przypisanej brutto osiągając 14% wzrost rok do roku. Tym samym firma pozostaje drugim co do wielkości ubezpieczycielem majątkowym Polsce. Dynamiczny wzrost odnotowała również życiowa spółka ERGO Hestii, która zebrała 437,4 mln zł składki przypisanej brutto odnotowując 22% w porównaniu do 2020 r. ERGO Hestia ma plan osiągnąć w latach 2021–2023 skumulowany wynik netto na poziomie 1,1 mld złotych.

Grupa ERGO Hestia w 2021 roku:
– składka przypisana brutto: 7,877 mld zł,
– wynik techniczny: 434 mln zł,
– zysk netto: 373 mln zł,
– dynamika sprzedaży: 114,4% proc.,
– liczba klientów: 3 109 441.

„Wyniki ERGO Hestii za 2021 r. pokazują, że mamy mocne fundamenty, które tworzą solidny punkt wejścia w kolejną, czwartą już dekadę życia firmy. Siła ERGO Hestii widoczna jest we wszystkich obszarach naszej działalności: wysokiej sprzedaży, skutecznym zarządzaniu ryzykiem, rozwoju produktowym, a także w wyjątkowych rozwiązaniach IT, które służą podnoszeniu efektywności likwidacji szkód oraz rozwojowi współpracy z agentami i brokerami – mówi wiceprezes Grzegorz Szatkowski. – Zbudowaliśmy organizację przygotowaną na zmienność otoczenia, co daje nam przede wszystkim możliwość szybkiego reagowania w dynamicznym otoczeniu. Efektywna współpraca z partnerami biznesowymi budowana w oparciu o wiele lat doświadczenia i zaufania procentuje niezależnie od trudnych momentów rynkowych takich jak pandemia, czy ostatnio wojna w Ukrainie” – podkreśla Grzegorz Szatkowski.

Kluczowe projekty i osiągnięcia w 2021 r.

W 2021 roku ERGO Hestia wdrożyła i kontynuowała wiele przełomowych projektów, wśród których kluczowym było m.in. wdrożenie modelu wewnętrznego, platformy ERGO Biznes, oferty ubezpieczeń rolnych, czy platformy PinPoint.

ERGO Hestia pierwszym ubezpieczycielem z modelem wewnętrznym

W 2021 roku jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce, ERGO Hestia wdrożyła w zarządzaniu model wewnętrzny oraz osiągnęła współczynnik wypłacalności przekraczający 200%. ERGO Hestia otrzymała zgodę nadzoru na stosowanie pełnego modelu wewnętrznego od 31 grudnia br. Do kalkulacji zapotrzebowania kapitałowego w reżimie Solvency II. To pierwszy taki przypadek wśród polskich ubezpieczycieli. Model wewnętrzny pozwala na precyzyjne modelowanie ryzyka na jakie narażona jest spółka. ERGO Hestia, druga największa spółka ubezpieczeniowa w Polsce, rozpoczęła pracę nad podejściem ekonomicznym do modelowania ryzyka ponad 10 lat temu. Eksperci sopockiej spółki, we współpracy z Grupą ERGO i Munich Re, wdrożyli zaawansowany model matematyczny, prognozujący skutki różnych scenariuszy biznesowych w przyszłości. Zatwierdzenie modelu wewnętrznego to efekt wysokiego stopnia zaawansowania w zarządzaniu ryzykiem w spółce. Akceptację nadzoru finansowego może otrzymać tylko firma cechująca się dojrzałością w zakresie modelowania matematycznego i zarządzania wartością ekonomiczną. To również potwierdzenie możliwości zapewnienia odpowiedniej ochrony klientom, nawet w przypadku kumulacji negatywnych zdarzeń o dużej skali.

Murem za agentami

Motorem dynamicznego rozwoju ERGO Hestii jest ścisła współpraca z agentami i brokerami. Firma skupia się na tradycyjnych kanałach sprzedaży oferując ubezpieczenia przy współpracy z multiagencjami, niezależnymi agentami, brokerami oraz dilerami. 30 lat doświadczenia na polskim rynku ubezpieczeń pozwala ERGO Hestii trafnie definiować potrzeby klientów i partnerów biznesowych. M.in. dzięki temu, ERGO Hestia utrzymuje pozycję wicelidera na rynku ubezpieczeń majątkowych. Kluczowym elementem strategii jest zapewnienie agentom i brokerom najwyższego standardu obsługi. Chodzi tu zarówno rozwiązania produktowe, operacyjne jak i technologiczne. Ubezpieczyciel kładzie duży nacisk na rozbudowę platform sprzedażowych takich jak iHestia do sprzedaży i obsługi polis udostępniając w minionym roku możliwość sprzedaży ubezpieczeń adresujących potrzeby sektora MSP.

Od ERGO Biznes po ubezpieczenia rolne

Strategia ERGO Hestii współpracy z partnerami biznesowymi zakłada oferowanie nowych produktów takich jak np. ERGO Biznes, narzędzi i przejrzystych zasad rozliczeń, które składają się na doskonałość w obszarze obsługi.

W 2021 r. ERGO Hestia przedstawiła agentom nowe rozwiązanie do sprzedaży ubezpieczeń dla firm – ERGO Biznes. ERGO Biznes to platforma, która pozwala pośrednikom z większą swobodą sprzedawać produkty przeznaczone dla przedsiębiorstw – zarówno małych, jak i dużych. Rozwiązanie korzysta z najlepszych praktyk zapoczątkowanych przez system sprzedażowy iHestia oraz 30-letniego doświadczenia sopockiego ubezpieczyciela w sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych.

Elementem strategii w obszarze współpracy z agentami jest także tzw. Program Certyfikacji, który wzmacnia ekspercką wiedzę agentów i zapewnia szerszą cesję uprawnień ERGO Hestii na pośredników, dzięki czemu mogą oni samodzielnie oferować więcej produktów.

Motorem rozwoju życiowego biznesu ERGO Hestii są natomiast biometryczne produkty na życie takie jak np. z ERGO4. Wzrost w tym obszarze firma zamierza osiągnąć w oparciu o bardziej efektywne wykorzystanie sieci pośredników majątkowych do sprzedaży produktów na życie, zarówno w segmentach detalicznych, jak i korporacyjnych.

Istotną rolę w rozwoju ubezpieczeń korporacyjnych pełnią usługi inżynierskie zapewniane przez Hestia Corporate Solutions. W tym celu firma stworzyła pakiet rozwiązań. Obejmują one m.in. rozwiązania wykorzystujące technologie IoT, które umożliwiają monitorowanie poszczególnych określonych parametrów czy procesów w przedsiębiorstwie. Przykładem takiego rozwiązania są specjalne sensory, np. przeciwpożarowe. Dzięki monitorowaniu kluczowych parametrów w czasie rzeczywistym i zastosowaniu algorytmów predykcyjnych pozwalają one przedsiębiorstwom odpowiednio wcześnie otrzymywać sygnał o potencjalnych zagrożeniach.

W 2021 r. firma rozpoczęła również wdrożenie oferty ubezpieczeń rolnych oferując ubezpieczenia obowiązkowe gospodarstwa rolnego i OC rolnika, rozszerzone o gamę dodatkowych ubezpieczeń dobrowolnych: budynków, sprzętu rolnego oraz fotowoltaiki, a także uzupełniające ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W ostatnich tygodniach oferta została rozwinięta o ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich.

Digitalizacja likwidacji szkód i procesów operacyjnych

Osiągnięcie celów biznesowych zapewnia ERGO Hestii dalsza digitalizacja procesów operacyjnych. W ostatnich miesiącach ubezpieczyciel wdrożył PinPoint – oparty na sztucznej inteligencji system wykorzystujący technologię online do zarządzania dla menedżerów sprzedaży. PinPoint zapewnia Regionalnym Menedżerom Sprzedaży sopockiego ubezpieczyciela intuicyjny dostęp do najważniejszych informacji koniecznych w codziennej pracy: kluczowych raportów sprzedażowych, zadań oraz informacji o realizacji celów sprzedażowych, w każdym miejscu i na każdym urządzeniu.

Ubezpieczyciel inwestuje również w technologie, które podnoszą jakość likwidacji szkód i przyspieszą wypłaty odszkodowań. M.in. dzięki nim co piąty klient ERGO Hestii otrzymuje decyzję o wypłacie odszkodowania już podczas pierwszego kontaktu z ubezpieczycielem. Z kolei co drugi klient detaliczny zgłasza szkodę poprzez narzędzia online, takie jak iKonto i formularze na stronie www. To efekt rozwijania tych kanałów w myśl zasad user experience. Narzędzia te wykorzystują zaawansowane inteligentne reguły informatyczne, które pomagają klientom w prosty sposób przejść przez złożony proces.

Rozwój zgodny ESG

W swojej strategii ERGO Hestia zakłada również wysokie zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Trwałym zobowiązaniem firmy jest działanie zgodne z Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Kartą Różnorodności, Wytycznymi ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz 10 zasadami United Nations Global Compact. Firma pozostaje również aktywna w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych prowadząc Fundację Integralia, a także wspiera różne inicjatywy kulturalne. W ubiegłym roku firma czasowo udostępniła m.in. swoją unikatową kolekcję malarstwa holenderskiego i flamandzkiego Muzeum Narodowemu, a została mecenasem Fundacji Wisławy Szymborskiej.

ERGO Hestia aktywnie działa na rzecz uchodźców z Ukrainy. Sopocki ubezpieczyciel zapewnia krótkoterminowe obowiązkowe ubezpieczenie OC wszystkim osobom uciekającym z Ukrainy, przybywającym do Polski samochodami zarejestrowanymi poza Unią Europejską. Wraz z Munich Re ERGO Hestia uruchomiła specjalny budżet, by pomóc uchodźcom bezpiecznie przetransportować się do innych krajów – głównie Włoch (wraz z tamtejszą Caritas) i Hiszpanii (z Open Arms). Dzieciom, które zostaną w Polsce, ubezpieczyciel wraz z Fundacją Artystyczna Podróż Hestii zapewnią dzienną opiekę podczas warsztatów artystycznych w 21 miastach Polski.

Liczne nagrody i wyróżnienia

Jakość usług, produktów oraz rozwiązań ERGO Hestii potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia dla spółki. W 2021 roku ERGO Hestia otrzymała po raz kolejny Gwiazdę Jakości Obsługi 2021 oraz Srebrny Listek CSR Polityki. Spółka regularnie znajduje się na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm. ERGO Hestia zdobywa również uznanie jako najlepszy pracodawca, co potwierdza m.in. nagroda Top Employer 2022.

ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to druga co do wielkości firma ubezpieczeniowa na polskim rynku, pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze. Od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO International AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Prezesem Grupy ERGO Hestia od 30 lat funkcjonowania firmy jest Piotr Maria Śliwicki.

Źródło informacji: Ergo Hestia

 


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ