ENERGA SA (1/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA
Gospodarka / Biznes

ENERGA SA (1/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że 20 stycznia br. akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN S.A., złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 1 lutego 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji Pana Jarosława Piotra Dybowskiego.

Poniżej Spółka przekazuje informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jarosław Piotr Dybowski – Członek Rady Nadzorczej Energa SA

Pan Jarosław Dybowski jest doświadczonym menedżerem z ponad 20-letnim stażem na stanowiskach zarządczych w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Absolwent Politechniki Gdańskiej, na której ukończył kierunek elektroenergetyka. Dodatkowo ukończył Podyplomowe Studium Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej oraz The management Training Program for Eastern Europe w Lovanium International Management Center. Od 1985 roku zawodowo związany z sektorem elektroenergetycznym. Aktywny uczestnik strategicznych procesów rozwojowych polskiej i europejskiej energetyki. Jest współtwórcą pierwszego w Polsce Zintegrowanego Planu Rozwoju Systemu Elektroenergetycznego. Wprowadzał nowe standardy handlu energią elektryczną oparte na umowach EFET. Negocjował umowy długoterminowe umożliwiające modernizację i rozwój źródeł wytwórczych w Polsce, w tym umowy w procesie Project Finance. Posiada szeroką wiedzę ekspercką na temat rynków energii (energia elektryczna, gaz, węgiel, certyfikaty) w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Południowej. Współtworzył i wdrażał strategie wytwarzania, handlu i sprzedaży energii w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Pan Jarosław Dybowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ