Swissmed Centrum Zdrowia SA-PLSWMED00013-SWISSMED
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (18/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2022 r. – grudzień 2023 r.

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.: SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE: a) za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. – 29 sierpnia 2022 r. b) za III kwartał roku […]

Read More
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (17/2022) Złożenie wniosku o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka w dniu 14 kwietnia 2022 r. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Wniosek”). Wniosek został złożony w wykonaniu uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne […]

Read More
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (16/2022) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12 kwietnia 2022 r. podjęła: a) uchwałę o odwołaniu Pani Agnieszki Broniarek z Zarządu Spółki („Uchwała o odwołaniu”) oraz b) uchwałę o powołaniu Pana Łukasza Radwańskiego na Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki („Uchwała o powołaniu”). Uchwała o odwołaniu […]

Read More
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (13/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 marca 2022 r. otrzymał zawiadomienie z dnia 15 marca 2022 r. złożone przez LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bupa Investments Overseas Limited, Bupa […]

Read More
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (6/2022) NWZ 16.02.2022 r. – akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 lutego 2022 roku reprezentowane było 22,74% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wyniosła 1.391.359). Próg 5 % głosów (tj.: 69.568 głosów) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz: Pan Bruno Hangartner, który wykonywał […]

Read More
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (5/2022) Uchwały podjęte i niepodjęte na NWZ w dniu 16.02.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 16 lutego 2022 roku wraz z wynikami głosowania nad […]

Read More
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402ą w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 16 lutego 2022 roku Nadzwyczajne […]

Read More
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ