SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402ą w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 16 lutego 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (zwane dalej: „Walne Zgromadzenie”, lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 i § 25 Statutu Spółki,

6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lutego 2022 r. wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ