Gospodarka / Biznes
Gospodarka / Biznes

GRUPA LOTOS SA (9/2022) Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w […]

Read More
Gospodarka / Biznes

Prezes Pekao: za nami kolejny projekt zwiększający udział zielonego finansowania w portfolio kredytowym

Łączna wysokość finansowania tego przedsięwzięcia, jakiego udzieli konsorcjum trzech banków, to 763,4 mln zł. Bank Pekao ma pełnić rolę Agenta Kredytu, Agenta Zabezpieczeń oraz Banku Rachunków, a także zapewnić hedging (red. strategia zabezpieczająca przed nadmiernymi wahaniami) stopy procentowej. „W transformacji energetycznej nie chodzi o to, aby wydać duże kwoty. Chodzi o to, aby wydawać je […]

Read More
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (19/2022) Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W […]

Read More
Gospodarka / Biznes

QIAGEN nabywa udziały większościowe w spółce BLIRT S.A., dostawcy enzymów

HILDEN, Niemcy i GERMANTOWN, Maryland–(BUSINESS WIRE)– QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Prime Standard na giełdzie we Frankfurcie: QIA) podały dziś, że podpisały umowy na nabycie 96% udziałów większościowych w spółce BLIRT SA (polska Giełda Papierów Wartościowych: BLR) z siedzibą w Gdańsku, która produkuje enzymy rekombinowane wykorzystywane w branży biotechnologii. BLIRT opracowuje, produkuje i sprzedaje zindywidualizowane i […]

Read More
Gospodarka / Biznes

Stanowisko GDDKiA w sprawie opłat na koncesyjnym odcinku autostrady A4

Należy rozważyć wszystkie okoliczności Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie wszystkich […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ENERGA SA (25/2022) Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2020 z 9 grudnia 2020 roku Zarząd spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja br. powziął informację o wydaniu tego samego dnia przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, wyroku oddalającego powództwo akcjonariuszy Spółki o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (12/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 40, (zwana dalej „Spółką”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000305753 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie […]

Read More
Gospodarka / Biznes

INTER CARS SA (13/2022) OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd INTER CARS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 31 maja 2022 roku na godzinę […]

Read More
Gospodarka / Biznes

EKG: polscy przedsiębiorcy stawiają na cyfryzację

Obecnie polskie firmy w większości inwestują w cyfryzację. Niektóre z nich dodatkowo automatyzują także wiele swoich procesów. Jednak Polska wciąż jest daleko na liście krajów, w którym te procesy są na zaawansowanym poziomie. Eksperci w trakcie panelu wskazywali, że daleka Azja jest bardziej zdigitalizowana niż Polska. „Cyfryzacja to działania human to human i brak papieru […]

Read More
Gospodarka / Biznes

EKG: przemysł spotkań przyszłością dla polskiego biznesu

W ramach przemysłu spotkań organizowane są m.in. międzynarodowe kongresy, konferencje i inne spotkania stwarzające możliwość wymiany myśli i nawiązania współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, w tym instytucjami, firmami czy uczelniami. „Udział naukowców z całego świata w tych wydarzeniach pomaga zbudować relacje pomiędzy nauką i biznesem. Z punktu widzenia korporacji przemysł spotkań daje przestrzeń do tego, żebyśmy […]

Read More
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ