Gospodarka / Biznes
Gospodarka / Biznes

Britenet otworzył w Lublinie największe biuro w historii firmy

Nowa siedziba Britenet w Lublinie jest największą w historii firmy. Znajduje się w nowym biurowcu przy ul. Wojciechowskiej 9a i jest połączeniem dwóch lubelskich oddziałów – z ul. Morwowej i ul. Hamleta. „Przez blisko 16 lat działania firmy wiele się zmieniło. Rozwijamy się, realizujemy cele strategiczne, jesteśmy w coraz większej liczbie lokalizacji w Polsce, otwieramy […]

Read More
Gospodarka / Biznes

ELEKTROTIM SA (21/2022) Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji i sieci branży elektrycznej i teletechnicznej oraz bieżącej obsługi elektrycznej w ramach zadań inwestycyjnych – podpisanie umowy

Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (Spółka) informuje, że w dniu 15.07.2022 r. otrzymała od ZEUS S.A. z/s w Pruszczu Gdańskim (Wykonawca), spółki z Grupy Kapitałowej, zawiadomienie o zawarciu umowy z BUDIMEX S.A. z/s w Warszawie (Zamawiający) (data umowy: 14.07.2022 r.; dalej Umowa). Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez ZEUS S.A. robót budowlanych polegających na wykonaniu […]

Read More
Gospodarka / Biznes

Jubileusz 10-lecia JB Solutions

Było to dziesięć lat pełne ekscytujących wyzwań i co za tym idzie ogromnej dawki doświadczenia i pozytywnych zmian. JB Solutions cieszy się, że może liczyć na coraz większe zaufanie swoich klientów, rozwijać biznesowe relacje i być wsparciem dla coraz szerszego grona przedsiębiorców. Dziękuje wszystkim klientom i partnerom biznesowym, bo to dzięki nim może się doskonalić, […]

Read More
Gospodarka / Biznes

BUDIMEX SA (42/2022) Rozbudowa Największego Terminala Kontenerowego na Morzu Bałtyckim DCT w Gdańsku „Projekt T3” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 7 lipca 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA (Lider konsorcjum) oraz DREDGING INTERNATIONAL NV (Partner konsorcjum), a DCT Gdańsk Sp. z o.o. na zaprojektowanie i rozbudowę Terminala Kontenerowego DCT w Gdańsku „Projekt T3”. Rozbudowa terminala kontenerowego DCT Gdańsk o kolejny etap T3 sprawi, że DCT Gdańsk […]

Read More
Gospodarka / Biznes

Serce-olbrzym dotarło do Łodzi

Sino Sculpture Group to kolektyw artystyczny z wieloma znakomitymi światowymi realizacjami na koncie, a blacha polerowana, z której wykonana jest rzeźba dla Łodzi, jest materiałem szlachetnym, nowoczesnym i niezwykle efektownym. Wysokie na 3,5 metra serce stanie się ogromnym, trójwymiarowym lustrem, w którym będzie odbijać się rzeczywistość dookoła. Rzeźba stanie na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy […]

Read More
Gospodarka / Biznes

PKN ORLEN SA (29/2022) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd PKN ORLEN S.A. („Spółka” lub „PKN ORLEN”), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN z Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”), które nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego […]

Read More
Gospodarka / Biznes

Specjalny pokaz dronów w Warszawie z okazji pierwszego Amazon Prime Day w Polsce

Amazon zorganizował w Warszawie pokaz dronów z okazji pierwszego w Polsce Amazon Prime Day (12-13 lipca). Wieczorny pokaz, którego motywem przewodnim były wydarzenia przeżywane po raz pierwszy, odbył się nad brzegiem Wisły i wzbudził duże zainteresowanie mieszkańców stolicy. Wszystkie informacje dotyczące Prime Day znajdują się na stronie Amazon.pl/primeday. Warszawa, 4 lipca 2022 – Amazon słynie […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (25/2022) Przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2018 informuje, iż w dniu 4 lipca 2022 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy (pod datą 30 czerwca 2022 r.), postanowienia w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu […]

Read More
Gospodarka / Biznes

MCI CAPITAL ASI SA (20/2022) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Zbigniewa Jagiełłę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Zbigniew Jagiełło nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Spółki, spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów spółek […]

Read More
Gospodarka / Biznes

VISTAL GDYNIA SA (22/2022) Złożenie wniosku o zmianę układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym Spółki

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. Spółka złożyła za pośrednictwem swojego pełnomocnika do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wniosek o zmianę układu (dalej „Wniosek”), przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 10 lipca 2019 r. w ramach postępowania sanacyjnego Spółki prowadzonego przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział […]

Read More
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ