Europejskie miasta mają te same wyzwania
Polityka

Europejskie miasta mają te same wyzwania

Mobilność, agenda klimatyczna, zmiany demograficzne i aktywizacja obywatelska stanowią kluczowe wyzwania, z którymi europejskie miasta będą konfrontować się w najbliższej przyszłości, zgodnie z Manifestem Burmistrzów sporządzonym podczas Szczytu Burmistrzów Miast Hanzeatyckich – pierwszej inicjatywy tego typu w historii Zjazdu Hanzy.

W trakcie 44. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Gdańsku, który odbył się 14 czerwca, ponad 50 burmistrzów i prezydentów miast z 14 krajów europejskich brało udział w dyskusjach przy pięciu stolikach tematycznych. Omawiano kwestie aktywizacji obywatelskiej, adaptacji do zmian demograficznych, rozwiązań mobilności miejskiej, działań na rzecz klimatu oraz dziedzictwa hanzeatyckiego. Głównym celem spotkania było wypracowanie rekomendacji mających na celu rozwój lokalnych społeczności.

„Tematy wymyśliliśmy w Gdańsku, ale nasuwają się same jak w przypadku aktywizacji obywateli. Temat ważny dla Europejczyków chociażby w kontekście wyborów europejskich. Dlatego rozmawialiśmy nie tylko o wzmacnianiu lokalnych społeczności, ale też o zaangażowaniu europejskim” – podkreśliła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, która była gospodarzem stolika dotyczącego aktywizacji obywatelskiej.

Celem spotkania było stworzenie Manifestu Burmistrzów, który składa się z 10 punktów dotyczących rozwoju zrównoważonej mobilności, wzmocnienia zaangażowania obywateli oraz promocji postaw proekologicznych. Manifest obejmuje także racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi w planowaniu przestrzennym i urbanistyce, odpowiedzi na problemy demograficzne poprzez racjonalną migrację oraz zachowanie dziedzictwa hanzeatyckiego w kontekście rozwoju demokracji.

Podczas obrad omawiano kwestie dotyczące stworzenia Manifestu Burmistrzów, który zawiera 10 punktów programu, m.in. dotyczących rozwoju zrównoważonej mobilności, wzmocnienia zaangażowania obywateli oraz promocji postaw proekologicznych. Omówiono także kwestie racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi w planowaniu przestrzennym i urbanistyce, odpowiedzi na problemy demograficzne poprzez racjonalną migrację oraz zachowanie dziedzictwa hanzeatyckiego w kontekście rozwoju demokracji.

„Podzieliśmy się ciekawymi rozwiązaniami. Zainteresowało nas holenderskie „Right to Challenge” – prawo do podejmowania wyzwań. Polega na tym, że jeżeli jakaś aktywność, np. dom kultury, jest prowadzona przez miasto, a ktoś powie, że zrobi to lepiej i przedstawi plan, to wtedy miasto na określony czas daje takiej organizacji czy grupie ludzi prawo do poprowadzenia tej placówki” – wyjaśniła Aleksandra Dulkiewicz.

Podkreśliła, że choć może być to ryzykowne, to jednak uczy odpowiedzialności i kształtuje zrozumienie dla demokratycznych procesów. Dodatkowo pokazuje, że zarządzanie miastem to wyzwanie, które można dzielić z mieszkańcami.

Zgodnie z Manifestem Burmistrzów, aktywizacja obywatelska ma na celu stymulowanie obywateli do podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za swoje wybory. W obszarze mobilności miejskiej manifest postuluje wprowadzenie zmian w kierunku zrównoważonego i dostępnego dla wszystkich transportu miejskiego. Agenda klimatyczna powinna skupić się na tworzeniu energooszczędnych miast oraz wprowadzeniu racjonalnej gospodarki wodnej. W kontekście hanzeatyckiego dziedzictwa, miasta Hanzy powinny stać się miejscem wymiany poglądów, idei i rozwiązań, promującym demokrację.

Współpraca aktywnych uczestników z różnych sektorów, takich jak rząd, samorząd, organizacje pozarządowe i aktywiści, jest kluczowym rozwiązaniem do skutecznego radzenia sobie ze zmianami demograficznymi, o czym świadczy manifest.

Jolanta Murawska, koordynatorka ds. Nowej Hanzy w Gdańsku od 1993 r., uważa, że spotkanie burmistrzów i prezydentów miast jest odpowiedzią na trudne tematy, jakie pojawiają się w Europie. Wymaga to wypracowania drogowskazów dla przyszłej współpracy pomiędzy hanzeatyckimi miastami.

„Do Hanzy należą zarówno kilkunastotysięczne miasta, jak i kilkusettysięczne metropolie. Związek Hanzy to organizacja, dzięki której mniejsze miasta mogą skorzystać z doświadczeń większych, ale i te małe miasta też mają ciekawe rozwiązania i doświadczenia, którymi mogą się podzielić” – zaznaczyła Jolanta Murawska.

Podkreśliła również, że Zjazd Hanzy to nie tylko spotkanie kulturalne, ale także platforma do rozmów na temat gospodarki oraz forum dla Młodej Hanzy – grupy młodych delegatów z miast hanzeatyckich, którzy omawiają kwestie związane z uczciwym handlem, przedsiębiorczością i zrównoważonym rozwojem.

W dniach 13-16 czerwca odbył się Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Gdańsku. Podczas uroczystości zakończenia, Flaga Hanzy została przekazana burmistrzowi miasta Visby w Szwecji, które będzie gospodarzem przyszłorocznego zjazdu.

Podczas imprezy odbyło się wiele wydarzeń, które były otwarte dla mieszkańców Gdańska i turystów. Na Targu Węglowym odbył się Jarmark Hanzeatycki, a także specjalna edycja targów mody, designu i młodej sztuki o nazwie „Bakalie i Hanza”, na których zaprezentowano najciekawsze marki i projektantów z Pomorza.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ