Gospodarka / Biznes

MI: Jest umowa na studium wykonalności nowego toru podejściowego do portu w Świnoujściu (komunikat)

Istnieje fundamentalne porozumienie z posiadaczami obligacji i pożyczkodawcą w celu redukcji zadłużenia. Silna struktura kapitałowa będzie stanowić wsparcie dla rozwoju KLDiscovery oraz inwestycji w wiodące na rynku rozwiązania dla klientów. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w niedalekiej przyszłości.

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że 6 maja 2024 r. odbyło się podpisanie umowy na studium wykonalności, przygotowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz na odkład urobku, a także opracowań pomocniczych dla budowy nowego, wschodniego toru podejściowego do portu w Świnoujściu. Projekt ten będzie realizowany dzięki środkom europejskim z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. W wydarzeniu wziął udział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Podpisanie umowy miało miejsce w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, a jest to ważny krok w rozwoju infrastruktury portowej i zrównoważonego rozwoju regionu.

Dziś podpisana umowa jest ważnym krokiem w rozwoju regionu Pomorza Zachodniego. Nowy tor podejściowy do portu w Świnoujściu pozwoli na obsługę największych statków, jakie mogą wpływać na Bałtyk – powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Konsorcjum firm „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego z Gdańska (lider konsorcjum) i EKO-KONSULT Sp. z o.o. z Gdańska zostało wybrane jako wykonawca studium wykonalności w ramach przetargu. Umowa obejmuje nie tylko studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla inwestycji, ale także wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i obszary NATURA 2000. Dodatkowo, konsorcjum będzie odpowiedzialne za pobranie i zbadanie próbek urobku z dna trasy nowego toru oraz wykonanie raportu na jego odkład do morza, a także sporządzenie wariantowej koncepcji gospodarowania urobkiem pogłębiarskim. Umowa zakłada termin realizacji wynoszący 32 miesiące od daty podpisania oraz kwotę blisko 9,8 mln zł przeznaczoną na realizację.

Planowana budowa wschodniego toru podejściowego do nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu obejmuje odcinek o długości ok. 70 km, z szerokością od 250 do 530 m i głębokością techniczną 17 m. Maksymalne parametry statków, które będą mogły korzystać z nowego toru to: długość do ok. 400 m, szerokość do 60 m i zanurzenie do 15 m.

Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Czas realizacji robót budowlanych przypada na lata 2027-2029, a wartość całego zadania to ok. 7,3 mld zł, z dofinansowaniem UE wynoszącym ponad 2,8 mld zł. Zadanie jest jednym z elementów programu wieloletniego pn. Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029.

Uwaga: Komunikaty publikowane na serwisie PAP są prezentowane w formie oryginalnej, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian przez PAP SA. Nadawca komunikatu jest odpowiedzialny za treść, z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version