Gospodarka / Biznes

MI: Taniej koleją do Europy w rocznicę 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej (komunikat)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dołącza do inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, obchodząc 20-lecie Polski w strukturach UE. Chcemy uczcić ten jubileusz razem z polskimi przedsiębiorcami, którzy dzięki Funduszom Europejskim mogą liczyć na wsparcie w realizacji swoich biznesowych pomysłów. Zapraszamy do wspólnego świętowania, bo będzie się działo.

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza kampanię „20 tysięcy biletów na 20 lat Polski w Unii Europejskiej”, z okazji obchodów rocznicy obecności Polski w UE w obszarze infrastruktury. PKP Intercity oferuje bilety nawet 20% taniej do Wiednia, Pragi, Berlina i Budapesztu.

W ramach promocyjnej oferty, Ministerstwo Infrastruktury informuje o kampanii „20 tysięcy biletów na 20 lat Polski w Unii Europejskiej”, z okazji 20-lecia obecności Polski w UE w obszarze infrastruktury. PKP Intercity oferuje bilety do Wiednia, Pragi, Berlina czy Budapesztu nawet 20% taniej.

Polityka UE przyniosła Polsce wiele korzyści, w tym poprawę stanu dróg i infrastruktury kolejowej, co przyczyniło się do wzrostu zamożności społeczeństwa. W ciągu dwóch dekad członkostwa w UE udało się zmodernizować tysiące kilometrów dróg oraz torów kolejowych, co znacząco zwiększyło mobilność mieszkańców. Z tej okazji minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił ofertę 20 tysięcy biletów kolejowych w atrakcyjnych cenach na podróże do Austrii, Czech, Niemiec i Węgier, zachęcając do korzystania z kolei.

Nowa oferta PKP Intercity obowiązuje od 29 kwietnia do 26 maja i obejmuje 20 tysięcy tańszych biletów. Można je nabyć w kasach biletowych, za pomocą aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej przewoźnika. W ramach oferty Super Promo International dostępne są 5 progów cenowych, a gdy jedna pula biletów się wyczerpie, automatycznie rozpoczyna się sprzedaż z kolejnej. Bilety można zakupić nawet do 3 dni przed planowanym odjazdem pociągu. Przykładowo, cena bazowa za bilet z Warszawy do Wiednia wynosi około 460 zł, a w ramach promocji można już kupić bilet za niewiele ponad 100 zł. Z Krakowa do Pragi podróż koleją kosztuje około 65 zł (zwykle 321 zł), podobnie jak do Budapesztu.

Z okazji 20. rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej planowane są liczne pikniki, festyny i inne atrakcyjne wydarzenia, prezentujące korzyści płynące z członkostwa Polski w UE. Szczególnie imponującą zmianą, widoczną gołym okiem, jest rozwój infrastruktury w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Nasza praca skupia się na integracji polskiego i europejskiego systemu transportowego. Główne trasy drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie i rzeczne w Polsce są ważnymi elementami Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), które mają kluczowe znaczenie dla Unii Europejskiej. Dzięki tej rozbudowanej sieci połączeń możemy zapewnić spójność terytorialną UE oraz swobodny przepływ osób i towarów.

Współpraca na poziomie europejskim przyniosła wiele korzyści, między innymi utworzenie nowego korytarza transportowego Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie, który wypełnia lukę infrastrukturalną wzdłuż wschodniej granicy UE. Ważnym elementem tego korytarza jest Via Carpatia, która stanowi kluczową trasę dla Polski Wschodniej oraz istotną inwestycję na wschodniej flance NATO.

W Polsce drogowa sieć bazowa TEN-T jest ukończona w ponad 90 proc., a część sieci kolejowej TEN-T jest zelektryfikowana prawie w całości (96 proc.). Ponadto, na 83 proc. linii pociągi towarowe mogą jeździć z maksymalnym obciążeniem 22,5 t na oś, długością składów 750 m.

Program „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) wspiera inwestycje w budowę i modernizację infrastruktury transportowej łączącej państwa UE. Ostatnio znaczne wsparcie z CEF otrzymały projekty takie jak budowa drogi ekspresowej S61, która łączy Polskę z państwami bałtyckimi, oraz transgraniczne połączenie na szlaku Via Carpatia pomiędzy Polską i Słowacją.

Modernizacja infrastruktury kolejowej

W Polsce w ciągu ostatnich 20 lat zmodernizowano blisko 13 tysięcy kilometrów torów, przy czym ponad połowa finansowania pochodziła z funduszy unijnych, takich jak SPOT, POIiŚ, CEF, PO PW, oraz RPO. Te programy również wspierają projekty modernizacji i zakupu taboru kolejowego.

Dzięki modernizacji linii kolejowej E65 Warszawa – Gdańsk czas podróży ze stolicy nad morze skrócił się do niespełna 2,5 h, a z południa Polski (Katowic i Krakowa) do około 5 h. Nowe pociągi, w tym 20 składów Pendolino, umożliwiły to skrócenie czasu jazdy.

20 pojazdów ED250 Pendolino, zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, wprowadziło nowoczesny i komfortowy tabor kolejowy na polskie tory. Ich regularne kursy rozpoczęły się 14 grudnia 2014 roku i od tego czasu obsługują trasę Kołobrzeg – Trójmiasto – Warszawa – Katowice/Kraków/Wrocław – Bielsko-Biała/Rzeszów/Jelenia Góra, spełniając oczekiwania pasażerów pod względem komfortu i jakości podróży.

W latach 2007-2013 PKP Intercity SA zrealizowały 10 projektów związanych z zakupem i modernizacją taboru, które były współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki dotacjom unijnym w wysokości 2,1 mld zł (przy łącznych nakładach 5,5 mld zł), udało się zmodernizować lub zakupić 263 wagony, 30 lokomotyw spalinowych oraz 60 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Dzięki zrealizowaniu projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udało się pozyskać dotację w wysokości 1,01 mld zł przy łącznych nakładach wynoszących 2,7 mld zł. Dzięki temu udało się zmodernizować lub zakupić 335 wagonów oraz 53 lokomotywy.

Z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, lokomotywa EU-160 Griffin, wyprodukowana w Polsce, została udekorowana specjalną grafiką. Zakupiona przez PKP Intercity, korzystała z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Unia Europejska wspiera modernizację ponad 100 dworców kolejowych w Polsce przez PKP SA, co umożliwia podróżnym korzystanie z nowoczesnych i bezpiecznych infrastruktur.

Wspierane inwestycje ze środków UE tworzą coraz bardziej spójny układ komunikacyjny w Polsce, co pozwala kierowcom korzystać z ponad 5,1 tys. km autostrad i dróg ekspresowych, plasując nas na 5. miejscu w UE pod względem długości dróg szybkiego ruchu.

Wybudowano autostrady A1, A4, A18, a wkrótce zakończy się także budowa autostrady A2. Ukończone zostały także trasy dróg ekspresowych S2, S51, S5 od Wrocławia do Nowych Marz, S8 od Wrocławia do Białegostoku. Wkrótce będą gotowe drogi S1, S3, S6, S7 i S61. Oddano do użytku wiele odcinków dróg S17 i S19. Wsparcie UE było kluczowe dla tych inwestycji, a ich udział w finansowaniu wydatków wyniósł około 90 mld zł w latach 2004-2023, co stanowiło około 40 proc. całkowitych wydatków na inwestycje.

Inwestycje drogowe, w tym te realizowane przez samorządy, miały istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Po wejściu Polski do UE w 2004 roku odnotowano ponad 51 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło 5,7 tysiąca osób. W 2023 roku liczba wypadków zmniejszyła się do niespełna 21 tysięcy, a liczba ofiar spadła do 1893.

Aby poprawić bezpieczeństwo, konieczne jest podejmowanie działań edukacyjnych i prowadzenie kampanii społecznych. W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowano 7 projektów o łącznej wartości ponad 90 mln zł, z czego 86 mln zł pochodziło ze środków UE.

Rozwój infrastruktury lotniczej w Polsce

W ciągu ostatnich lat dokonano wielu istotnych inwestycji w lotniska w Polsce, w tym rozbudowy terminalu pasażerskiego na lotnisku Kraków-Balice, budowy nowoczesnej wieży kontroli lotniska w Katowicach-Pyrzowicach oraz wprowadzenia systemu dozowania ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina w Warszawie. Te inwestycje zostały wsparte funduszami unijnymi w wysokości około 530 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013.

Dzięki środkom unijnym w wysokości ok. 240 mln zł, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy zyskał nowy terminal pasażerski oraz drogę kołowania, co wpłynęło na poprawę jakości obsługi pasażerów.

Fundusze unijne przyczyniły się do rozwoju polskich lotnisk, poprawiając dostępność regionalnych obszarów kraju i zwiększając przepustowość. Na przykład, liczba pasażerów na Lotnisku Kraków-Balice wzrosła z 0,6 mln w 2003 roku do 9,4 mln w 2023 roku, a na Lotnisku Chopina w Warszawie z 5,2 mln do 18,5 mln w ciągu ostatnich 20 lat.

Unijne wsparcie przyczyniło się do znacznego rozwoju mniejszych lotnisk regionalnych w Polsce, zwłaszcza tych znajdujących się w sieci TEN-T, takich jak Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka i Port Lotniczy Łódź.

Nasza firma skupia się na rozwijaniu transportu morskiego, śródlądowego oraz na działaniach mających na celu ochronę przed powodziami. Wierzymy, że poprawa infrastruktury portowej oraz modernizacja torów wodnych jest kluczowa dla rozwoju transportu w Polsce.

W ostatnich latach zainwestowaliśmy znaczne środki w modernizację toru wodnego Świnoujście–Szczecin, co pozwoliło na zwiększenie przepustowości portów oraz poprawę bezpieczeństwa nawigacji statków morskich. Dzięki dofinansowaniu UE udało nam się osiągnąć te cele, co z pewnością przyczyni się do rozwoju transportu morskiego w naszym kraju.

Poprawa infrastruktury hydrotechnicznej, dzięki inwestycjom w modernizację Stopnia Wodnego Brzeg Dolny, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców terenów nadrzecznych i turystów. Dzięki dofinansowaniu ponad 94 mln zł ze środków unijnych, poprawiły się warunki nawigacyjne na Odrze, a ryby zyskały możliwość sprawniejszej migracji. Wdrożenie tych przedsięwzięć, o wartości niemal 3,4 mld zł, było możliwe dzięki wsparciu ich kwotą blisko 2,4 mld zł ze środków UE.

W ciągu ostatnich dwóch dekad Polska skorzystała z znacznego wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki wodnej. Dzięki tym środkom zrealizowano wiele inwestycji, takich jak budowa wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych, rozwój małej retencji, ochrona zasobów wodnych oraz przywracanie naturalnej ciągłości rzek. Inwestycje te miały na celu także rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej oraz promowanie turystyki wodnej i żeglugi śródlądowej. Wśród zrealizowanych projektów znajduje się m.in. Zbiornik Racibórz Dolny, największy obiekt hydrotechniczny w Polsce o pojemności 185 mln m3, który chroni przed powodzią 2,5 mln mieszkańców rejonów nadodrzańskich. Wartość tego projektu wynosi blisko 2 mld zł, z czego ok. 670 mln zł pochodziło z dofinansowania UE.

W celu ochrony około 2 milionów mieszkańców znad Wisły i Odry przed powodziami zatorowymi, została rozbudowana flota lodołamaczy dla tych rzek oraz Zbiornika Dębe. Wybudowano 8 lodołamaczy IV generacji. Dodatkowe inwestycje objęły kompleksową modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego, zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Wiślanych (I-II etap, III etap planowany do realizacji w latach 2021-2027) oraz inwestycje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, takie jak śluzy i kanały, o wartości około 300 mln zł.

UWAGA: Treści publikowane w serwisie PAP są przedstawione bez zmian i są dostarczane przez nadawcę. Nadawca komunikatu jest odpowiedzialny za jego treść zgodnie z ustawą prasową, z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2. (PAP)


Źródło: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version