Polityka

KPRM: Premier przedstawił Plan dla Europy (komunikat)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła, że Premier Donald Tusk przedstawił Plan dla Europy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Plan ten koncentruje się na kwestiach bezpieczeństwa, wsparcia przedsiębiorców oraz ochrony europejskich wartości. W wydarzeniu uczestniczyła także Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Polska jako lider w Europie

W obliczu trudnej sytuacji i niepewnej przyszłości Europy, Polska wyłania się jako lider w regionie.

Donald Tusk podkreślił, że Polska jest obecnie europejskim liderem w kwestiach dotyczących przyszłości Europy, włącznie z bezpieczeństwem, wykorzystaniem funduszy europejskich oraz instytucji europejskich.

Ursula von der Leyen podkreśliła znaczenie Polski dla wspólnoty europejskiej, mówiąc, że kraj ten uczynił UE znacznie silniejszą i bardziej kompletną.

– To w Polsce, dziesiątki lat temu, zaczęła się wiara w wolność i niepodległość w tej części Europy. To stąd wyszedł silny sygnał o tym, że Europa, demokracja, wolność i prawo, to nie są tylko puste słowa – powiedział premier Polski.

Wspólne bezpieczeństwo w Europie

Polska i pozostałe kraje Europy stawiają przed sobą te same cele i wyzwania, a jednym z najważniejszych jest zapewnienie wspólnego bezpieczeństwa oraz gotowość do obrony.

Europa powinna unikać konfliktów i dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa. Polska, będąc sercem Europy, również może czuć się bezpiecznie, o ile kontynuujemy budowę zamożnej, technologicznie zaawansowanej i cywilizacyjnie postawionej najwyżej w historii świata Europy – zaznaczył Premier.

Europa musi być zjednoczona i gotowa do obrony przed wszelkimi zagrożeniami.

Donald Tusk podkreślił konieczność przygotowania Europy na sytuację, w której żadna siła na świecie nie odważy się podnieść ręki na ten kontynent. Polska jest do tego coraz lepiej przygotowana i rozumie tę potrzebę.

Ursula Von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, ogłosiła plan mianowania europejskiego komisarza ds. obronności.

Nowy komisarz będzie odpowiedzialny za opracowanie białej księgi dotyczącej gotowości Europy do obrony, która zostanie przedstawiona wysokim przedstawicielom ds. zagranicznych – ogłosiła szefowa KE.

Ustanowienie komisarza było również żądaniem Polski.

Działania Rosji wymagają poważnych i stanowczych decyzji ze strony Europy.

„Postulat, który od pewnego czasu się pojawia, musi być przekształcony w europejski projekt. Nie może być tematem debaty, lecz decyzją. Mówię o minimalnej kwocie 100 miliardów euro, oraz dodatkowych środkach na obronę i bezpieczeństwo Europy. Dobrze i rozważnie wydane duże pieniądze na bezpieczeństwo Europy mogą odstraszyć wojnę od granic Europy na długi czas, być może na zawsze” – zaznaczył Donald Tusk.

Europa i jej bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Europy zależy od jej siły. Donald Tusk apeluje o działanie, aby zapewnić bezpieczne niebo nad Europą.

Według szefa rządu, Europa będzie bezpieczna, jeśli nad nią będzie bezpieczne niebo. Inwestycja w budowę kopuły nad Europą wydaje się oczywista i politycznie niekonfliktująca – podkreślił.

Premier Donald Tusk poruszył kwestię ochrony granic europejskich, podkreślając trudności związane z forsowaniem wschodniej granicy przez białoruski reżim.

Podkreślił również, że strzeżenie granic europejskich jest kluczowe, ponieważ stały się one linią demarkacyjną pomiędzy kontynentem pokoju a agresorami, którzy dążą do wywołania wojny za pomocą metod hybrydowych. Zaznaczył, że bezpieczna i bezwzględnie strzeżona granica europejska musi stać się priorytetem Europy.

Wspieranie europejskich przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z Polski i Unii Europejskiej muszą czuć się bezpiecznie i konkurencyjnie wobec firm spoza UE.

Europea musi zapewnić bezpieczne i konkurencyjne środowisko dla europejskich przedsiębiorców poprzez ograniczenie biurokracji i skracanie procedur oraz politykę ochrony europejskich interesów.

Premier odnosił się do unijnej polityki Zielonego Ładu, podkreślając, że lepsze efekty osiągniemy poprzez zachęty i autentyczne współdziałanie, niż poprzez narzucane procedury czy administracyjne cele.

Donald Tusk apeluje, aby Europa służyła nie tylko ogólnym celom, ale także każdemu człowiekowi, włącznie z walką ze zmianami klimatycznymi. Jego słowa na Śląsku mają być mocnym sygnałem dla wszystkich.

Europa jako strażniczka kultury i cywilizacji

Donald Tusk podkreślał, że Europa jest niezwykle pięknym miejscem pod względem cywilizacji i kultury. Wspomniał o konieczności ochrony rzadkich języków i podkreślił, że nasza cywilizacja opiera się na wartościach takich jak prawa człowieka, demokracja, wolność i solidarność między ludźmi.

Szef rządu zwrócił się również do Prezydenta.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Donald Tusk powiedział: „Nie ma powodu do obaw przed Śląskiem, wspólnotami etnicznymi czy językiem śląskim. To ważne dziedzictwo Śląska, Polski i Europy”.

Ochrona europejskich wartości była jednym z pięciu punktów Planu dla Europy.

Premier Donald Tusk skierował szczególne słowa do Jerzego Buzka, który zdecydował o zakończeniu swojej działalności politycznej w Brukseli.

– Słowa, które padły 43 lata temu w Gdańsku, głęboko zapadły mi w pamięć. To są słowa zakorzenione w polskiej historii, ale dzisiaj chciałbym je powtórzyć pod Twoim adresem -Jerzy Buzek zasłużył się Rzeczpospolitej. Jerzy Buzek zasłużył się Europie. Dziękujemy ci z całego serca drogi przyjacielu – podziękował Donald Tusk.

Uwaga: Komunikaty publikowane na serwisie PAP są prezentowane w formie dostarczonej przez nadawcę, bez dokonywania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w treści. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść, z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version