MKiŚ: Ustalenia raportu z kontroli wydatkowania środków w Lasach Państwowych (komunikat)
Polityka

MKiŚ: Ustalenia raportu z kontroli wydatkowania środków w Lasach Państwowych (komunikat)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza

Prezentacja wstępnych wyników audytu Lasów Państwowych odbyła się 4 kwietnia 2024 roku w Sejmie, gdzie główny konserwator przyrody, wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała, przedstawił raport. Ponadto, planowane jest zorganizowanie „Ogólnopolskiej narady o lasach” w dniach 22-23 kwietnia 2024 r., na które zaproszeni są wszyscy zainteresowani przyszłością lasów i gospodarki leśnej w Polsce.

Najważniejsze ustalenia dotyczące audytu

– Audyt jest w toku i potrwa do końca 2024 roku, obecnie koncentruje się na wszystkich szczeblach organizacyjnych, włącznie z dyrekcjami regionalnymi i nadleśnictwami.

– Zamiast dbać o zrównoważoną gospodarkę leśną i aspekty przyrodnicze, instytucja stała się miejscem nieprawidłowych praktyk finansowych za poprzedniej władzy.

– Istnieje duże prawdopodobieństwo naruszenia zasad postępowania w sprawie zamówień publicznych w minionych latach w Lasach Państwowych.

– Audytorzy badają m.in. konkurs, w wyniku którego ponad 11 milionów złotych trafiło do parafii, a także finansowanie remontów dróg samorządowych z funduszu leśnego w roku wyborów parlamentarnych, kiedy wydano więcej niż przez poprzednie siedem lat.

Lasy Państwowe już podejmują działania w celu wyeliminowania ryzyka podobnych patologii w przyszłości.

Audyt wydatków w Lasach Państwowych w ostatnich latach ujawnił skalę patologii i marnowania publicznych pieniędzy – poinformował wiceminister Mikołaj Dorożała.

Zamiast zajmować się zrównoważoną gospodarką leśną i aspektami przyrodniczymi, instytucja stała się pralnią pieniędzy dla poprzedniej władzy – dodał.

Audyt w Lasach Państwowych rozpoczął się w styczniu 2024 roku i ma planowany koniec do końca roku. W trakcie audytu ujawniono szereg nieprawidłowości, które zostały zgłoszone podczas spotkania w Sejmie przez wiceministra Mikołaja Dorożałę. Kontrola rozpoczęła się od dyrekcji generalnej i obecnie obejmuje wszystkie szczeble organizacyjne, włącznie z dyrekcjami regionalnymi i nadleśnictwami. Część ustalonych zagadnień została już zgłoszona do wymiaru sprawiedliwości, takie jak nieprawidłowości w sprzedaży nieruchomości mieszkalnych w Gdańsku oraz budowa bilbordów reklamowych z wydatkiem 65 mln zł.

Obszarem zainteresowania zespołu audytorskiego jest kontrola finansowania płatnych publikacji w mediach. W latach 2020-23 wydano 8-10 mln zł na artykuły sponsorowane, programy telewizyjne i spoty radiowe, z pieniędzy trafiających głównie do mediów określonego nurtu bez wcześniejszego rozpoznania ofert rynkowych.

Audytorzy zwracają uwagę na potencjalne naruszenia zasad postępowania w sprawie zamówień publicznych, przede wszystkim w kontekście publikacji w tygodniku „DoRzeczy” oraz finansowania konkursów organizowanych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, które w znacznym stopniu trafiały do parafii katolickich. Dodatkowo, budzi niepokój finansowanie remontów dróg samorządowych z funduszu leśnego w roku wyborów parlamentarnych, co skutkowało wydatkami większymi niż przez poprzednie siedem lat. Lasy Państwowe zapowiadają wprowadzenie rozwiązań, które mają zapobiec takim praktykom w przyszłości.

W odpowiedzi na wyniki audytu, Lasów Państwowych wprowadza nowe działania, w tym zwiększenie kontroli społecznej poprzez zmianę składu Kolegium Lasów Państwowych oraz regularne publikowanie informacji o darowiznach na cele społecznie-użyteczne przez jednostki Lasów Państwowych w Internecie.

– ulepszenie zarządzania zasobami leśnymi – wprowadzenie nowych standardów zarządzania, inwestycje w technologie informatyczne oraz szkolenia dla pracowników;

– Ograniczenie organizacji kosztownych pikników i konkursów oraz rozpoczęcie akcji 100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych, jako nowy sposób obchodów jubileuszu;

– Zmniejszenie planu finansowego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych i przekształcenie formuły funkcjonowania CILP;

– Zaniechanie selektywnego publikowania decyzji i zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w tym dotyczących wsparcia remontów dróg samorządowych;

– Prace nad nowymi wewnętrznymi regulacjami Lasów Państwowych, dostosowanymi do oczekiwań i potrzeb;

– Zmiany kadrowe na stanowiskach kierowniczych, również w wyniku zwolnień dyscyplinarnych;

– Zgłoszenie do prokuratury możliwości popełnienia przestępstw.

Inne kwestie podlegające audytowi

– Finansowanie wydarzeń (pikniki) w okręgu wyborczym byłego dyrektora generalnego LP;

– Transakcje dotyczące nieruchomości (ponad 1200 w okresie 2020–23);

– Pozorne zatrudnianie polityków lub z nimi związanych osób, np. poseł Dariusz Matecki pobierał wynagrodzenie z Lasów Państwowych przez ponad dwa lata;

– Sponsorowanie i zawieranie umów z licznych podmiotów o powiązaniach politycznych i towarzyskich;

– Nabycie przez Lasy Państwowe zespołu pałacowo-parkowego Brynek (woj. śląskie);

– Nieprawidłowości w ewidencjonowaniu czasu pracy i rozliczaniu delegacji służbowych przez byłego rzecznika LP;

– Wprowadzenie umundurowania wg wzorca zatwierdzonego 12 grudnia 2023 r. bez konsultacji;

– Procedura wyboru „in house” – wykonawca usługi lub dostawca towaru wyłaniany bez zachowania zasad konkurencyjności.

Audyt potrwa do końca bieżącego roku. Lasy Państwowe będą informowały o ustaleniach dotyczących poszczególnych tematów.

Ogólnopolska narada o lasach

Ogólnopolska narada o lasach ma na celu wypracowanie zmian w sposobie zarządzania lasami w Polsce, m.in. zwiększenie obszarów ochronnych. Celem jest realizacja założenia koalicji rządowej dotyczącego objęcia ochroną 20% powierzchni leśnej w kraju. Wydarzenie będzie okazją do szerokich konsultacji, które mogą trwać nawet rok. W naradzie wezmą udział leśnicy, przedstawiciele przemysłu drzewnego, samorządów, organizacji pozarządowych oraz aktywiści działający na rzecz ochrony środowiska.

UWAGA: Komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane w oryginalnej formie dostarczonej przez nadawcę, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian przez PAP SA w likwidacji. Zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść. (PAP)


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ