MFiPR: Roczne spotkanie z Komisją Europejską: uruchomiliśmy inwestycje warte połowę środków z KPO (komunikat)
Polityka

MFiPR: Roczne spotkanie z Komisją Europejską: uruchomiliśmy inwestycje warte połowę środków z KPO (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chciałoby poinformować, że Polska już uruchomiła 35 z 56 inwestycji planowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, co stanowi blisko połowę wartości KPO dla naszego kraju. Negocjacje z Komisją Europejską w sprawie rewizji KPO zostały pomyślnie zakończone. Planujemy złożyć 2. i 3. wniosek o płatność pod koniec sierpnia lub na początku września, a pod koniec roku oczekujemy kolejnej transzy pieniędzy z KPO – powiedziała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas rocznego spotkania z Komisją Europejską, podsumowując pierwsze efekty realizacji polskiego KPO.

W czerwcu br. w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Dyrektor Generalnej SG RECOVER Céline Gauer oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego DG ECFIN Declana Costello. Omawiano postępy w wdrażaniu KPO oraz przyszłe efekty inwestycji z KPO, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny zielonej transformacji i spraw społecznych.

W spotkaniu reprezentowali Polskę minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Oprócz nich, uczestniczyli przedstawiciele kilku innych resortów zaangażowanych w wdrażanie KPO, takich jak Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Cyfryzacji.

Podczas spotkania z Komisją, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że Polska jest zaangażowana w jeden z największych projektów europejskich – Instrument na Rzecz Odbudowy i Rozwoju – o wartości 800 mld euro, z bardzo dużą alokacją w wysokości 60 mld euro.

Minister K. Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła plan Polski, który zakłada ambitne reformy strukturalne i inwestycje w sektorach takich jak zdrowie, edukacja, infrastruktura, energetyka i rolnictwo. Mimo opóźnień, Polska ma ambicje realizować plan jak najlepiej i jak najwięcej, zmieniając realnie życie Polaków.

„Obserwuję, jak Polska aktywnie dogania opóźnienia w realizacji reform i inwestycji z KPO. Widzę zaangażowanie w nadrobienie tego straconego czasu” – stwierdziła Dyrektor Generalna SG RECOVER Céline Gauer.

Według Céline Gauer, Polskie KPO angażuje się we wszystkie obszary życia obywateli, w tym edukację, walkę z ubóstwem energetycznym, rozwój transportu publicznego i kolei, poprawę jakości powietrza oraz dostęp do opieki zdrowotnej i żłobków.

„Krajowy Plan Odbudowy uwzględnia naszą transformację energetyczną, w tym finansowanie polskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Zmieniliśmy terminy i kamienie milowe dla portu instalacyjnego w Gdańsku, aby wykorzystać środki z Funduszu Odbudowy na sfinansowanie budowy tego portu. Planujemy również budowę trzech portów serwisowych dla elektrowni na polskim wybrzeżu” – zaznaczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.

Aktualny status programu KPO

Do tej pory Polska otrzymała ponad 11,3 mld euro (czyli ponad 49 mld zł) od Komisji Europejskiej na finansowanie programu KPO, w tym 3,25 mld euro w formie dotacji i 8,14 mld euro w postaci pożyczek. Wypłaty w części dotacyjnej KPO wyniosły już ponad 8,7 mld zł (stan na 20 czerwca br.).

Minister K. Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że do tej pory zrealizowano 35 z 56 planowanych inwestycji, co stanowi 49,5 proc. alokacji planu. Z tych inwestycji 31 zostało sfinansowanych w ramach grantów, a 4 za pomocą pożyczek. Umowy z ostatecznymi beneficjentami wsparcia zostały podpisane w przypadku 18 inwestycji, na łączną kwotę 28,5 mld zł. Dotychczas wypłacono 3,5 mld zł z Komisji Europejskiej (środki z Polskiego Funduszu Rozwoju).

Minister podkreśliła, że te liczby pokazują nasz znaczący postęp i zaangażowanie wielu osób i ministerstw polskiego rządu w projekty inwestycyjne.

W ostatnich tygodniach rozpoczęły się inwestycje w zieloną transformację miast, zeroemisyjny transport zbiorowy, rozwój przedsiębiorstw i wsparcie sektora kultury. Programy dotyczące dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz reforma planowania przestrzennego również zostały uruchomione.

Spotkanie roczne z Komisją Europejską w sprawie KPO odbyło się w Warszawie

Pierwsza wizyta delegacji KE w Warszawie jest ważnym wydarzeniem, które umożliwia Polsce dołączenie do grona krajów, takich jak Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Malta, Czechy, Finlandia, Dania, które już odbyły takie spotkania.

Spotkanie było okazją do wymiany informacji i doświadczeń między instytucjami zaangażowanymi w wdrażanie KPO. W panelach dyskusyjnych, w których uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowej, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i samorządów, omawiano m.in. transformację energetyczną, ochronę środowiska i odporność społeczeństwa.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko podkreślił, że połączenie reform i inwestycji przynosi pozytywne rezultaty. Dzięki temu można lepiej monitorować inwestycje i mieć pewność, w co się inwestuje. To sprawdzone rozwiązanie, które przynosi pozytywne efekty – powiedział podczas debaty o pierwszych efektach KPO.

Sekretarz stanu podkreślił, że długoterminowa jakość inwestycji jest mierzona poprzez poprawę jakości życia i zmniejszenie nierówności społecznych i regionalnych w kraju.

„Zazwyczaj ocenia się to na przestrzeni lat, a nie co roku. To sukces 20 lat Polski w UE. Dzięki niezwykłemu wzrostowi gospodarczemu byliśmy w stanie wprowadzić skuteczną politykę regionalną” – powiedział wiceszef MFiPR.

Żłobek w Otwocku – inwestycja KPO

Podczas corocznych spotkań przedstawiciele KE odwiedzają miejsca sfinansowane ze środków KPO. W ramach jednej z wizyt studyjnych w Polsce, odwiedzili żłobek miejski w Otwocku, który dzięki środkom KPO otrzymał ponad 4,3 mln zł na stworzenie 120 nowych miejsc dla dzieci do lat 3. Dzięki temu wszystkie dzieci z Otwocka mogą teraz korzystać z opieki w żłobku.

Nowy Plan Odbudowy dla Polski

Nowy Plan Odbudowy dla Polski to ambitny program składający się z 56 inwestycji i 55 reform, mający na celu wzmocnienie gospodarki kraju oraz zwiększenie odporności na kryzysy.

Polska otrzyma z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Duża część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.) oraz transformację cyfrową (21,3 proc.), zgodnie z celami UE.30 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy, przedłożoną przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem rewizji KPO jest skoncentrowanie się na niezbędnych zmianach, które będą kluczowe dla skutecznej realizacji reform i inwestycji, mających istotne znaczenie dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Rewizja KPO obejmuje większość komponentów, a konkretnie 6 z 7. Dotyczy to 14 z 55 reform (10 grantowych i 4 pożyczkowych) oraz 27 z 56 inwestycji (18 grantowych i 9 pożyczkowych) KPO.

Informujemy, że treść komunikatów publikowanych w serwisie PAP nie jest modyfikowana przez PAP SA i jest prezentowana w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ