Gospodarka / Biznes

Nowy tytuł: „Pierwszy prom dla polskich armatorów zwodowany dzięki programowi 'Batory’

Biorąc pod uwagę nasz wpływ na przyszłe pokolenia, Lidl Polska i Fundacja WWF Polska przyłączają się do wspólnej akcji odtworzenia rolniczego krajobrazu Polski. W ramach tej inicjatywy prowadzą pilotażowe nasadzenia śródpolne oraz edukacyjne warsztaty dla producentów i rolników współpracujących z siecią. Dzięki temu przyczynimy się do ochrony zagrożonej bioróżnorodności.

Ministerstwo Infrastruktury z dumą ogłasza, że Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego zwodowała kadłub pierwszego promu typu Ro-Pax, wybudowanego z myślą o spółce Polskie Promy. Jest to pierwsza z trzech, planowanych jednostek, które wejdą w skład floty polskich armatorów.

Ministerstwo Infrastruktury cieszy się z sukcesu, jakim jest zwodowanie pierwszego promu typu Ro-Pax w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego. Jest to jedna z trzech jednostek, które będą należeć do floty Polskich Promów, osiągnięcie programu „Batory”.

Wodowanie pierwszej jednostki promowej ro-pax to historyczny moment dla polskiego przemysłu stoczniowego. Stanowi on zarówno dowód na naszą zdolność do tworzenia nowoczesnych i innowacyjnych jednostek pływających, jak i źródło dumy dla armatorów oraz wzrostu gospodarczego kraju – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Statek wyposażony w silniki i systemy ogólnookrętowe waży ok. 11 tysięcy ton. Został złożony z sześciu bloków, które wykonali zarówno polscy poddostawcy, jak i stocznia. W kolejnych miesiącach montowana będzie nadbudówka, a całość zostanie ukończona w 2025 roku.

Nowy prom będzie napędzany za pomocą czterech silników LNG typu dual-fuel, wspieranych przez baterie słoneczne. Zastosowanie tej technologii zmniejszy emisję CO2 o około jedną czwartą w porównaniu z tradycyjnymi silnikami, a ponadto w jednostce zostaną zamontowane dwa pędniki azymutalne na rufie i dwa stery strumieniowe na dziobie, co usprawni jej manewrowanie w porcie. Paliwem typu diesel będzie służył jedynie do zapłonu silnika.

26 listopada 2021 r. Gdańska Stocznia Remontowa SA podpisała kontrakt na budowę trzech jednostek dla spółki Polskie Promy. Wszystkie trzy promy zostaną wykorzystane dla Skarbu Państwa oraz Polskich Żeglug Morskich i Bałtyckich.

Polska stocznia okrętowa wkracza w nową erę dzięki Programowi „Batory” – jednej z części projektu strategicznego „Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego”. Program ten został wesprzony przez Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętą przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Jego celem jest wspomaganie rozwoju technologii, projektowania i budowy polskich jednostek pływających i konstrukcji morskich, a także przedłużenie działalności stoczniowej w kierunku realizacji innowacyjnych produktów i specjalnych jednostek o wysokiej wartości dodanej.

Projekt „Batory” zakłada zrealizowanie czterech autonomicznych planów:

1. Budowa promów pasażersko-samochodowych dla polskich armatorów;

2. Wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii okrętowych;

3. Budowa nowoczesnej modułowej platformy offshore;

4. Stworzenie Zielonej Stoczni w Polsce.

Wszystkie komunikaty opublikowane w serwisie PAP nie podlegają żadnym zmianom w treści. Odpowiedzialność za ich treść spoczywa na ich nadawcy, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version