Gospodarka / Biznes

Kolej na Pomorzu: Nowa Era Inwestycji

Wejdź na 8 listopada w świat rynku kapitałowego i poznaj jego korzyści! Gościem naszego cyklu #SposóbNaKapitał będzie Maciej Trybuchowski, prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izby rozliczeniowej KDPW_CCP, z którym porozmawiamy na temat oferty publicznej oraz obowiązków i wymogów wobec spółek publicznych. Dołącz do nas i uzyskaj wszystkie potrzebne informacje!

Ministerstwo Infrastruktury wzywa do modernizacji i rozbudowy linii kolejowej nr 202 pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem oraz stacją Słupsk. 6 listopada 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowy z wykonawcami prac za łączną kwotę 1,85 mld zł z firmami Torpol i Intercor.

Ministerstwo Infrastruktury jest gotowe do modernizacji i rozbudowy linii kolejowej nr 202 pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem wraz ze stacją Słupsk. 6 listopada 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowy z wykonawcami prac za sumę 1,85 mld zł z firmami Torpol i Intercor.

„Realizacja podpisanych umów przyczyni się do znacznego postępu infrastruktury kolejowej w województwie pomorskim. Dorośli i dzieci w całym kraju będą korzystać z komfortowych i bezpiecznych połączeń kolejowych, które nie będą naruszać środowiska naturalnego. Jako pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Andrzej Bittel jest zaangażowany w ten ważny projekt, który będzie miał znaczny wpływ na polskich pasażerów.”

Prezes PKP PLK SA, Ireneusz Merchel, podkreślił, że modernizacja stacji Słupsk oraz linii kolejowych w kierunku Trójmiasta będzie korzystna dla wszystkich podróżnych. Dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa i dotacji unijnych, możliwe będzie zapewnienie lepszych warunków podróżowania nie tylko osobom z ograniczonymi możliwościami poruszania się, ale wszystkim, którzy korzystają z transportu kolejowego. To szansa na budowę nowoczesnego, przyjaznego i bezpiecznego transportu, który spełni oczekiwania wszystkich pasażerów.

Modernizacja odcinka Lębork – Słupsk (linia kolejowa 202 Gdańsk Główny – Stargard) to znaczące ułatwienie dla osób podróżujących do pracy lub szkoły, ale także dla tych, którzy wybierają się w podróż na trasie Trójmiasto – Szczecin. Dzięki dobudowaniu drugiego toru na długości ponad 50 km, przepustowość linii znacznie się zwiększy, co pozwoli na szybkie i bezpieczne przemieszczanie się. Po zakończeniu modernizacji odcinka Lębork – Słupsk, a także prac na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork i uzyskaniu wymaganych pozwoleń, także czas podróży z Gdyni Chylonii do Słupska skróci się o ok. 15 minut. Prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie ze 120 km/h do 160 km/h, zaś w przypadku towarowych z 70 km/h do 120 km/h. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Zmodernizowane i nowe perony na stacjach i przystankach Leśnice, Pogorzelice, Potęgowo, Głuszyno Pomorskie, Strzyżyno Słupskie, Damnica, Jezierzyce Słupskie oraz dodatkowo 3 nowe przystanki w Runowie, Łebieniu oraz Siemianicach, pozwolą na zwiększenie wygody podróżowania dla wszystkich pasażerów, w tym również osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zwiększone bezpieczeństwo na trasie Lębork – Słupsk wprowadzą nowe systemy sterowania ruchem oraz nowe urządzenia, 3 mosty kolejowe, 1 wiadukt kolejowy, 3 przepusty, 6 podziemnych przejść pod torami. Ponadto planowana jest przebudowa 3 mostów, 12 wiaduktów kolejowych, 9 wiaduktów drogowych, 18 przepustów, a także wymiana sieci trakcyjnej. Cały projekt o wartości 1,284 mld zł ma na celu usprawnienie komunikacji kolejowej w regionie.

Stacja Słupsk zostanie gruntownie przebudowana, dzięki czemu podróżni będą mieli łatwiejszy dostęp do kolei. Trzy perony zostaną wyższe, a dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach ruchu ułatwią windy z przebudowanego przejścia pod torami. Dodatkowo, historyczny charakter stacji będzie podkreślony przez zachowanie i odnowienie zabytkowych wiat i kiosków. Nowoczesny system informacji pasażerskiej wyświetlający informacje o przyjazdach i odjazdach pociągów pozwoli na łatwą orientację.

Inwestycja obejmująca budowę centrum sterowania ruchem kolejowym, przebudowę mostu kolejowego, 3 wiaduktów, 1 przejścia podziemnego oraz 5 przepustów, pozwoli na sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów w okolicy Słupi. Dodatkowo, w Kobylnicy Słupskiej zostanie zbudowany nowy peron na trasie Słupsk – Szczecin, co zwiększy komfort i dostępność podróżnym. Przedsięwzięcie ma wartość blisko 562 mln zł.

PLK SA podpisały także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad oboma zadaniami o wartości 11,8 mln zł.

Prace budowlane na stacji Słupsk oraz na odcinku Lębork – Słupsk zostaną ukończone w 2026 r.

Realizacja projektu „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” jest planowana w ramach FEnIKS i POIiŚ. Przetarg na odcinek Gdynia Chylonia – Lębork ogłoszony zostanie w I połowie 2024 r.

PAP SA przekazuje komunikaty w takiej formie, jaka została dostarczona przez nadawcę, bez jakichkolwiek zmian w ich treści. Za zawartość komunikatu odpowiedzialność ponosi jego nadawca, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version