XXIX Kongres Uzdrowisk Polskich – Polanica-Zdrój gości najważniejsze wydarzenie branży uzdrowiskowej
Gospodarka / Biznes

XXIX Kongres Uzdrowisk Polskich – Polanica-Zdrój gości najważniejsze wydarzenie branży uzdrowiskowej

XXIX Kongres Uzdrowisk Polskich, pod nazwą „Uzdrowiska jako polski markowy produkt narodowy”, odbywał się w Polanicy-Zdroju w dniach 19-21 września 2023 roku.

Organizatorem kongresu było Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, a współorganizatorami: Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” oraz Miasto Polanica-Zdrój.

Kongres pozwolił na omówienie współczesnej roli uzdrowisk w rozwoju miejscowości, regionów i kraju, a także na zastanowienie się nad ich znaczeniem w sytuacjach kryzysowych, jak dekoniunktura gospodarcza czy pandemia. Uczestnicy spotkania, w tym przedstawiciele samorządów, administracji rządowej i przedsiębiorców oraz eksperci z kraju i zagranicy, rozmawiali o lecznictwie uzdrowiskowym, turystyce uzdrowiskowej i polityce zdrowotnej.

Podczas XXIX Kongresu Uzdrowisk Polskich Organizatorzy wskazali konkretne zagadnienia, w ramach których wystąpienia zostaną przygotowane do odpowiednich resortów i instytucji. Wśród nich znajdują się m.in.: opracowanie rządowego programu wsparcia uzdrowisk, wprowadzenie zmian w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do obowiązku prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty uzdrowiskowej, uruchomienie i sfinansowanie programu rozpoznania geologicznego kraju w celu udostępniania wód leczniczych i termalnych, uregulowanie cen energii elektrycznej i gazu dla gmin i podmiotów uzdrowiskowych, przygotowanie kompleksowych rozwiązań finansowania polityki senioralnej w gminach oraz pozyskanie środków finansowych na dostosowanie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego do wymogów dostępności, cyfryzacji i jakości w ochronie zdrowia, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa rozwoju i funkcjonowania gmin i świadczeniodawców uzdrowiskowych. W celu uniknięcia zagrożeń, należy również ściśle monitorować proponowane zmiany systemowe.

Paneli kongresowych, które zgromadziły przedstawicieli wielu dziedzin, poświęcono współczesnej roli uzdrowisk w rozwoju miejscowości, regionu i kraju. Przewodniczenie panelowi objął dr Jan Golba (prezes zarządu SGU RP). Dyskusję panelową zaszczycili swoją obecnością: Anna Sójka (wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), Teresa Buczak (dyrektor zarządzająca Polskiej Organizacji Turystycznej), Paweł Skrzywanek (p.o. dyrektora SPZOZ „Uzdrowisko Sopot”) oraz Paweł Stelmach (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji).

Drugi panel kongresowy poświęcony był analizie warunków funkcjonowania uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego w wybranych krajach europejskich. Moderatorami debaty panelowej byli Alicja Piwowar (zastępca Burmistrza Gminy Lądek-Zdrój) oraz dr Janka Zálešáková (wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji Uzdrowiskowej przy Ministerstwie Zdrowia Republiki Słowackiej). Uczestniczący w dyskusji panelowej Frank Hix (burmistrz Bad Sooden Allendorf, Niemcy), Jens Lüdecke (przewodniczący zarządu Miasta Bad Sooden Allendorf ds. Turystyki i Uzdrowiska, Niemcy) oraz mgr inż. Kateřina Kaufmannová (dyrektor przedsiębiorstwa Janské Lázně w Czechach) przedstawili swoje opinie na temat wspomnianych warunków.

Podczas trzeciego panelu XXIX Kongresu Uzdrowisk Polskich poruszony został temat „Współczesnych wyzwań lecznictwa uzdrowiskowego”. Lek. med. Aleksandra Sędziak, jako konsultant krajowy w balneologii i medycynie fizykalnej, przedstawiła wystąpienie na temat reformy lecznictwa uzdrowiskowego – czy jest ona zagrożeniem, szansą czy koniecznością? Z kolei Wojciech Stelmaszak, dyrektor Progress Consulting, przedstawił uczestnikom konferencji jak wykorzystać zewnętrzne środki finansowe na proekologiczne działania gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych.

Panel czwarty poświęcony wyzwaniom i możliwościom rozwoju turystyki zdrowotnej w czasach niepewności poprowadziła dr hab. Diana Dryglas z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zdalni uczestnicy – Charles Davidson z Peninsula Hot Springs i prof. Melanie Kay Smith z Budapest Metropolitan University – przedstawili wyzwania i szanse rozwoju turystyki termalnej oraz uzdrowiskowej z perspektywy globalnej i krajów Wyszehradzkich (V4). W dyskusji panelowej wzięli także udział: Arkadiusz Dawidowski z Europejskiej Fundacji SPA, który omówił budowanie odporności biznesu wellness w nowym globalnym porządku gospodarczym oraz Karina Przybyło-Kisielewska z BRISTOL**** ART & MEDICAL SPA w Busku-Zdroju, która przedstawiła wyniki prac badawczo-rozwojowych i ich wpływ na rozwój zrównoważonej turystyki w polskich uzdrowiskach.

Pani Beata Krukowska-Bania, Dyrektor NZOZ S.U. „Bajka” w Horyńcu- Zdroju, w panelu piątym zatytułowanym „Lecznictwo uzdrowiskowe – dobrem narodowym – najtańsza, najskuteczniejsza profilaktyka i remedium na wielochorobowość społeczeństwa”, przybliżyła temat roli uzdrowisk w profilaktyce i leczeniu wielochorobowości społecznej. Natomiast mgr Bogusława Michalak-Trybus, Dyrektor ZRP S.U. „Piast” w Iwoniczy-Zdroju, omówiła naturalne surowce lecznicze, określane przez autora jako krajowe DOBRO NARODOWE, oraz ich zastosowania w lecznictwie uzdrowiskowym.

Kongres Uzdrowisk Polskich otrzymał wsparcie Honorowego Patronatu Ministra Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto, Polska Organizacja Turystyczna dofinansowała to wydarzenie w ramach zlecenia nr 713/DWRT/AP/2023.

Kongres Uzdrowisk Polskich stanowił doskonałą okazję do poznania najnowszych trendów i osiągnięć z branży medycznej oraz ekologii. Wystawa sprzętu medycznego i rozwiązań innowacyjnych cieszyła się dużym zainteresowaniem.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ