Polityka

Głos polskich rolników: dlaczego ich postulaty powinny być wysłuchane?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce, by polscy rolnicy osiągnęli sukces. Dlatego też, Minister Robert Telus wyraził dzisiaj zadowolenie z kolejnych decyzji, które zostaną podjęte w celu wsparcia rolników oraz całej branży rolno-spożywczej.

Naszym celem jest zapewnienie polskim rolnikom możliwości zarabiania godnych dochodów i utrzymania własnego gospodarstwa. Dlatego też, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawia sobie za cel tworzenie prawa i decyzji, które będą wspierać branżę rolno-spożywczą.

Sekretarz stanu Marek Gróbarczyk wraz z Portami Szczecińskimi i RSSI podjęli kroki w celu powołania agroportu w Świnoujściu. Jest to bardzo ważny krok w kontekście wzmocnienia eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. Minister Robert Telus poinformował, że jest to już drugi agroport w Polsce.

Sekretarz stanu Marek Gróbarczyk i Porty Szczecińskie wspólnie z RSSI podjęli działania w celu utworzenia agroportu w Świnoujściu. To ważny element w strategii eksportowej kraju, który ułatwi eksport polskich produktów rolno-spożywczych. Minister Robert Telus poinformował, że jest to już drugi agroport w Polsce.

Dziś Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus oraz sekretarz stanu Janusz Kowalski odwiedzili gospodarstwo pszczelarskie państwa Nowakowskich w Skierniewicach. Podczas tej wizyty przedstawili oni szczegóły dwóch nowych rozporządzeń, które zostały oficjalnie podpisane wczoraj.

Wprowadzone rozporządzenie zapewni pszczelarzom możliwość umieszczenia znaku na produktach miodowych, które wyznaczą swoje produkty jako te wysokiej jakości. To pomoże konsumentom w identyfikacji i uzyskaniu informacji o produkcie, a także zapewni, że będą one kupować wysokiej jakości produkty.

Minister Telus potwierdził, że nowelizacja rozporządzenia jest krokiem naprzód w celu zapewnienia, że miodowe produkty są bezpieczne i wysokiej jakości w całej Unii Europejskiej. Jest to ważne nie tylko dla konsumentów, ale także dla pszczelarzy, którzy mogą teraz w pełni wykorzystać potencjał swoich produktów i zapewnić konsumentom produkty najwyższej jakości.

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie skutecznych rozwiązań, umożliwiających identyfikację miodu w zakresie jego państwa pochodzenia.

Wnioski pszczelarzy, mające na celu udostępnienie konsumentom informacji o pochodzeniu miodu, były istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o nowelizacji rozporządzenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnił, że nowelizacja rozporządzenia zwiększyła poziom świadomości konsumentów w zakresie pochodzenia miodu.

„Konsumenci mają teraz dostęp do szczegółowych informacji dotyczących miodu, w tym państwa, z którego pochodzi, a także składu mieszanki, jeśli miód składa się z kilku rodzajów” – powiedział Minister Rolnictwa.

„Opracowaliśmy również rozporządzenie, które wymaga określenia procentowego udziału poszczególnych miodów z różnych krajów w przypadku mieszanek. Jednakże, w celu jego wprowadzenia, musimy najpierw uzyskać zgodę Komisji Europejskiej” – powiedział minister.

Aby zapewnić przedsiębiorcom większą elastyczność, rozporządzenie przewiduje okres przejściowy trwający 6 miesięcy od wejścia w życie oraz dodatkowe 24 miesiące, w których można będzie stosować dotychczasowe przepisy dotyczące znakowania miodu.

Dzięki temu firmy będą miały czas na dostosowanie się do nowych wymogów związanych z oznakowywaniem pochodzenia miodu.

„Dziś pokazujemy, że nasze prawo i decyzje podejmowane są wspólnie z rolnikami, włącznie z tymi dotyczącymi pszczelarzy” – powiedział minister.

Minister Robert Telus podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się wdrożyć 12 dla polskiego rolnictwa, które zostało przygotowane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.

Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi, zachęca do skorzystania z 12 dla polskiego rolnictwa, efektem współpracy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.

Rolnicy są usłyszani. Minister rolnictwa poinformował, że wdroży popieraną 12 postulatów.

Kolejnym krokiem w tym procesie jest rozporządzenie określające listę substratów do wykorzystania w biogazowniach rolniczych.

Przepisy te są ważne, ponieważ stanowią ułatwienie dla rolników w kwestii budowy i dalszego utrzymania biogazowni.

Minister zapowiedział, że wdrożenie rozporządzenia nastąpi w najbliższym czasie.

Janusz Kowalski, sekretarz stanu, przedstawił szczegóły dotyczące nowego rozporządzenia wykonawczego, które dostarcza fundamentu dla branży przygotowującej się do wielkich inwestycji oraz produkcji taniej energii na obszarach wiejskich.

Podkreślił również, że obecnie liczba biogazowni rolniczych wynosi jedynie 150, chociaż Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymał słowa i ustawa została przyjęta bez sprzeciwu w polskim Sejmie.

Sekretarz stanu Janusz Kowalski zadeklarował skrócenie czasu przygotowania oraz realizacji inwestycji związanych z biogazowniami rolniczymi. Wystarczy przyłączyć biogazownię rolniczą do sieci, zajmującą powierzchnię nie większą niż jeden hektar, na terenie zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, a plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje lokalizację zabudowy związanej z rolnictwem, produkcją lub magazynowaniem. Zgodnie z przepisami, wykorzystywane substraty muszą pochodzić z listy przedmiotowego rozporządzenia.

Ponadto, wytyczne Sekretarza Stanu nakładają na inwestorów obowiązek wykorzystywania najnowocześniejszych technologii, w celu zapewnienia maksymalnego poziomu wydajności i bezpieczeństwa w biogazowniach rolniczych. Aby skorzystać z ułatwień, niezbędna jest również zgoda właściwego organu administracji w zakresie udzielonego pozwolenia na budowę.

Substraty podzielone na kategorie

Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne dla wytwórców biogazu, lista substratów zawarta w rozporządzeniu została podzielona na kategorie, które zapewniają skuteczny system nadzoru i kontroli, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

Wykorzystanie biogazowni rolniczych ze substratami określonymi w rozporządzeniu może istotnie ograniczyć koszty produkcji rolnej, a jednocześnie przynieść większe dochody rolnikom. Wszystko to przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym zapobieganiu odoru nawozów naturalnych – stwierdził wiceminister Kowalski.

Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej, które wejdzie w życie w dniu następnym po jego publikacji w Dzienniku Ustaw.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są wyłączną odpowiedzialnością ich nadawcy. PAP SA nie wprowadza żadnych zmian do treści dostarczonej przez nadawcę. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, nadawca komunikatu ponosi całkowite ryzyko związane z jego treścią.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version