Polityka

Wspólna Pomoc dla Ukrainy – Fundacja Leny Grochowskiej i Fundacja Biedronki w Akcji

Fundacja Leny Grochowskiej otrzymała wsparcie finansowe od Fundacji Biedronki w wysokości 1,2 miliona zł, które zostało przeznaczone na rozwój programu „solidarni z Ukrainą”. W ramach projektu uruchomiono 5 Domów Uchodźcy, aby zapewnić schronienie uchodźcom wojennym.

Od pierwszych dni trwania wojny Fundacja Leny Grochowskiej, działająca w ramach Grupy Arche, włączyła się w działania pomocowe poprzez utworzenie Domy Uchodźców na początku marca 2022 r. Każdy z domów oferuje wieloosobowe pokoje, wspólną przestrzeń kuchenną, jadalnie, łazienki, świetlice i pomieszczenia warsztatowe, a wszystko to bezpłatnie. Mieszkańcami są zarówno kobiety z dziećmi, seniorzy, jak i około 150 osób z niepełnosprawnościami, takimi jak dzieci ze spektrum autyzmu, osoby głuche, na wózkach inwalidzkich oraz inne. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu, w tym uczestniczenia w dyżurach sprzątania, gotowania i opieki nad najmłodszymi.

Fundacja Leny Grochowskiej zarządza obecnie 5 Domami Uchodźcy w różnych miejscach Polski, które oferują bezpieczne schronienie dla 1 300 osób. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Biedronki, która przeznaczyła na ten cel 1 200 000 zł, ośrodki mogą zapewnić odpowiednie warunki dla uchodźców.

„Przekazane fundusze w ramach podpisanej umowy, od kwietnia do grudnia bieżącego roku, pozwalają zapewnić dalsze działanie domów. Liczymy też, że osobom zamieszkującym w Domach Uchodźcy, będziemy mogli zaoferować dalsze kształcenie językowe oraz podjęcie profilowanych szkoleń zawodowych, umożliwiających im znalezienie pracy na polskim rynku” – mówi Aneta Żochowska dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej.

„Posiadanie dachu nad głową jest potrzebne, by uchodźcy wojenni mogli się tu >>urządzić<<, zacząć prowadzić w miarę normalne życie, zadbać o dzieci czy starszych krewnych. Fundacja Biedronki sama prowadzi i wspiera programy innych organizacji zapewniające schronienie, zarówno tymczasowe, w sytuacjach awaryjnych, jak i mieszkanie na dłużej. Dom jest podstawą, ale ważne jest też poznanie języka i podjęcie pracy przez tych, którym wiek czy choroba tego nie uniemożliwia. Mieszkańcy domów prowadzonych przez Fundację Leny Grochowskiej mogą liczyć na wsparcie także w tym zakresie. Dla nas ważne jest również to, że domy te zapewniają godne warunki do mieszkania i dodatkowe wsparcie w modelu efektywnym kosztowo” – tłumaczy Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Domowy system wsparcia dla uchodźców zapewnia im nie tylko schronienie, ale również rehabilitację i dostęp do sprzętu medycznego. Programy pomocowe dla uchodźców z Ukrainy w Polsce są nadal bardzo potrzebne, aby pomóc tym osobom w ich codziennym życiu. Wsparcie może być różne – od nauki języka polskiego, poprzez dostarczenie darów, aż po dostęp do nowych możliwości zatrudnienia.

Świadczenia zdrowotne są również dostępne dla uchodźców z Ukrainy, w zależności od ich sytuacji i historii. Obejmują one m.in. opiekę zdrowotną, zajęcia terapeutyczne, dostęp do środków higieny i leków oraz wsparcie psychologiczne. Wsparcie to jest szczególnie ważne dla uchodźców, ponieważ doświadczyli oni wojny, przemocy i niesprawiedliwości.

Instytucje wspierające uchodźców, takie jak Amnesty International, oferują również szereg usług, takich jak pomoc prawna, wsparcie ekonomiczne i dostęp do zasobów edukacyjnych, aby pomóc im w integracji i przezwyciężeniu trudności. Pomoc ta może być niezwykle przydatna uchodźcom, którzy muszą poradzić sobie z nowymi warunkami, w jakich żyją.

Rząd Polski i instytucje zajmujące się uchodźcami z Ukrainy w Polsce starają się oferować im jak najwięcej wsparcia, aby pomóc im w odzyskaniu godności i kontynuowaniu ich życia. Jednak jeszcze wiele może być zrobione, aby w pełni zabezpieczyć potrzeby uchodźców i zapewnić im lepszą przyszłość.

Pierwszym i najważniejszym celem Fundacji Leny Grochowskiej jest ocalenie dziedzictwa materialnego i duchowego ojczyzny oraz przywrócenie pamięci o polskich wysiedleńcach. Kompleksowe działania obejmują zarówno prace badawcze, jak i edukacyjne, a także wsparcie finansowe dla lokalnych społeczności.

Nowa wersja:

Fundacja Leny Grochowskiej powstała w 2014 roku z misją pomocy wszystkim Polakom wysiedlonym za wschodnie granice kraju. Jej działalność obejmuje szeroko pojętą kulturę, sztukę i tradycję, a także ocalenie polskiego dziedzictwa materialnego i duchowego. Fundacja organizuje prace badawcze i edukacyjne, a także wspiera finansowo lokalne społeczności.

Kompleksowy program działań Fundacji Leny Grochowskiej ma na celu przywrócenie pamięci o wysiedlonych Polakach, a także zapewnienie im możliwości powrotu do ojczyzny. Każdy może wesprzeć działanie Fundacji, wspierając jej cele finansowo lub poprzez udział w różnych formach społecznej aktywności.

Fundacja „tomy” jest zaangażowana w wsparcie osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, włączając ich do życia zawodowego i społecznego. Pracownie artystyczne i cukiernicze prowadzone są przez osoby z niepełnosprawnościami, w których tworzone są niepowtarzalne przedmioty, takie jak ceramika, dekoracje wnętrz, obrazy, autorskie torby, lnianą odzież oraz rzeźby. Fundacja rozszerzyła swoją działalność do Warszawy, Łochowa i Gdańska, a także do klimatycznych kawiarni „tomy” w Siedlcach, Gdańsku i Warszawie.

Fundacja stawia sobie za cel zapewnienie godnej przyszłości swoim pracownikom. Z tego celu powstała Eko Farma w Wólce Konopnej, gdzie osoby zatrudnione w fundacji będą miały zapewnione bezpieczne mieszkania oraz miejsca pracy.

Fundacja wraz z Grupą Arche pomogła już ponad 300 000 ukraińskim uchodźcom, zapewniając im bezpłatny nocleg i wyżywienie. 5 Domów Uchodźcy powstało w Siedlcach, Konstancinie, Ożarowie, Łodzi i Lublinie, oferując schronienie głównie dla kobiet z dziećmi oraz osobom z dysfunkcjami. Prowadzone są także programy wsparcia i edukacji, aby ułatwić im integrację z lokalnymi społecznościami.

Fundacja Biedronki została stworzona w kwietniu 2020 roku, by zmierzyć się z trudnymi problemami, takimi jak ubóstwo, niedożywienie, samotność i wykluczenie społeczne wśród osób starszych. Współpracując z innymi organizacjami pomocowymi, Fundacja zrealizowała programy, które pozwalają na zakupy za pomocą przedpłaconych kart Biedronka. Ponadto, Fundacja wsparła swoje działania w czasie kryzysu, przeznaczając ponad 144 mln złotych na programy społeczne (stan na wrzesień 2023).

Fundacja Biedronki została założona w kwietniu 2020 roku, aby skupić się na przeciwdziałaniu ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu wśród osób starszych. Aby to osiągnąć, stworzyła programy w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi, takie jak „na codzienne zakupy” czy „karta dobra”, które pozwalają potrzebującym osobom na zakupy za pomocą przedpłaconych kart Biedronka. W sytuacjach kryzysowych, takich jak wojna czy pandemia, Fundacja dodatkowo przekazała na programy społeczne ponad 144 mln złotych (stan na wrzesień 2023).

Kontakt dla mediów do Fundacji Leny Grochowskiej:

Jeśli masz pytania dotyczące działalności Fundacji Leny Grochowskiej, skontaktuj się z naszą rzeczniczką Anetą Żochowską pod numerem telefonu 537 886 019.

Kontakt dla mediów do Fundacji Biedronki:

Jeśli masz pytania dotyczące działalności Fundacji Biedronki, skontaktuj się z nami poprzez wysłanie maila na adres media@fundacjabiedronki.pl.

Jeśli szukasz informacji na temat sytuacji życiowej i ekonomicznej migrantów z Ukrainy w Polsce, zapoznaj się z raportem z badania z 2022 roku dostępnym pod adresem: https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/04/Sytuacja-zyciowa-i-ekonomiczna-migrantow-z-Ukrainy-w-Polsce_raport-z-badania-2022.pdf, ostatni dostęp: 12 czerwca 2023.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące sytuacji życiowej i ekonomicznej migrantów z Ukrainy w Polsce, możesz skontaktować się z Fundacją Biedronki lub Fundacją Leny Grochowskiej, aby uzyskać dalsze informacje.

Jeśli masz potrzebę uzyskania informacji od Fundacji Leny Grochowskiej, skontaktuj się z Anetą Żochowską pod numerem telefonu 537 886 019.

Jeśli potrzebujesz informacji od Fundacji Biedronki, skontaktuj się z nami poprzez wysłanie maila na adres media@fundacjabiedronki.pl.

Pamiętaj, że raport z badania dotyczącego sytuacji życiowej i ekonomicznej migrantów z Ukrainy w Polsce jest dostępny pod adresem: https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/04/Sytuacja-zyciowa-i-ekonomiczna-migrantow-z-Ukrainy-w-Polsce_raport-z-badania-2022.pdf, ostatni dostęp: 12 czerwca 2023.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących sytuacji życiowej i ekonomicznej migrantów z Ukrainy w Polsce, skontaktuj się z Fundacją Biedronki lub Fundacją Leny Grochowskiej.

Jeśli chcesz skontaktować się z Fundacją Leny Grochowskiej, Aneta Żochowska pozostaje do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu 537 886 019.

Aby skontaktować się z Fundacją Biedronki, wyślij mail na adres media@fundacjabiedronki.pl.

Wyniki monitoringu Amnesty International wskazują, że uchodźcy z Ukrainy borykają się w Polsce z problemem niedostępności mieszkań. Wielu właścicieli nieruchomości odmawia im wynajmu lokali, co ma bezpośredni wpływ na ich sytuację życiową. Amnesty International zobowiązuje Polskę do zapewnienia wszystkim uchodźcom warunków godnego życia.

Zgodnie z raportem NBP „Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce” z 2022 roku, znajdującym się pod adresem https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/04/Sytuacja-zyciowa-i-ekonomiczna-migrantow-z-Ukrainy-w-Polsce_raport-z-badania-2022.pdf, ostatni dostęp w dniu 12 czerwca 2023 r., można odnaleźć szczegółowe informacje na temat sytuacji życiowej i ekonomicznej migrantów z Ukrainy w Polsce.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version