Gospodarka / Biznes

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce – analiza raportu PFR TFI i PwC współtworzonego z KUKE

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Czechy, Rumunia i Ukraina, a także Azja, w tym Japonia, Kazachstan i Malezja, to najlepsze miejsca dla inwestorów zagranicznych – tak wynika z raportu „Kierunek: Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych” opracowanego przez PFR TFI i PwC wspólnie z KUKE.

Polscy inwestorzy osiągnęli w 2022 roku rekordowy poziom inwestycji zagranicznych – ponad 130 mld zł. To o 20,8 mld zł więcej niż w poprzednim roku. Większość polskich inwestycji trafiło do państw europejskich, lecz eksperci zachęcają, by spojrzeć szerzej, dostrzegając potencjał Wschodu i naszego regionu, a także Azji.

Co zawiera raport?

Raport zawiera szczegółowy przegląd potencjalnych szans biznesowych w ujęciu makroekonomicznym, geopolitycznym i globalnym. Opracowanie zawiera kompleksową analizę różnych czynników i obejmuje:

– Analizę rynków docelowych oraz ocenę ich potencjału.

– Ocenę zmian technologicznych, które mogą wpływać na innowacje w branży.

Świat biznesu międzynarodowego stanowi pole niekończących się możliwości. Aby w pełni wykorzystać szanse, jakie daje rynek, należy wziąć pod uwagę szczegółowy ranking atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych, analizę kluczowych trendów rynkowych, wyniki badań z przedsiębiorcami, a także analizę rynku ukraińskiego w kontekście wpływu wojny i planowanego procesu odbudowy. Warto również zapoznać się z przeglądem narzędzi finansowych oferowanych przez instytucje rozwoju, aby można było z powodzeniem realizować inwestycje zagraniczne. Uważamy, że te informacje są kluczem do sukcesu w międzynarodowym biznesie.

Jak wynika z rankingu PFR TFI, PwC Polska i KUKE, Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) oraz Azja to najbardziej obiecujące kierunki ekspansji dla polskich przedsiębiorstw. Kraje CEE odnotowały w 2022 r. ponad 8-procentowy wzrost napływających BIZ, a wysoki poziom stabilności i odporności na zawirowania geopolityczne i makroekonomiczne, sprawia, że jest to region, który warto wziąć pod uwagę. Co więcej, potencjał inwestycyjny większości krajów Azji jest oceniany bardzo wysoko. Duże i szybko rosnące rynki, oraz bogacące się społeczeństwa, dają szerokie możliwości biznesowe dla firm, dlatego ponad połowa ankietowanych widzi tam ogromne szanse.

Tegoroczna edycja rankingu obejmuje dwa kręgi kierunków – oczywiste i znane oraz nieoczywiste i mniej znane, ale bardzo interesujące dla zagranicznych inwestorów. Przy czym wartość zainwestowanego przez polskie firmy kapitału w pierwszym kręgu wynosi 100 mln euro. Na czele pierwszej grupy, która skupia państwa bliższe geograficznie i kulturowo, znalazły się Czechy, Rumunia i Ukraina, a więc kraje, w których potencjalnie możliwe są duże szanse dla polskich przedsiębiorstw w ramach procesu odbudowy. Natomiast wśród państw drugiego kręgu na pierwszych miejscach znalazły się Japonia, Kazachstan i Malezja. Przy czym wybór rynków Europy Środkowo-Wschodniej to bardziej bezpieczny wybór, zaś cele azjatyckie mogą stać się okazją dla firm, które są gotowe na większe ryzyko i szukają wysokiego zwrotu z inwestycji.

„Jestem przekonany, że w tak dynamicznym otoczeniu gospodarczym możemy odnaleźć przestrzeń, która pozwoli rozwijać polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Taką przestrzeń otwiera dziś przed naszymi firmami m.in. region Europy Środkowo-Wschodniej i Azji. Bliższe nam geograficznie i kulturowo kraje CEE, jak i mniej oczywiste, ale szybko rosnące rynki azjatyckie cechuje duża odporność oraz wysoki potencjał biznesowy, przez co mogą stanowić atrakcyjne kierunki ekspansji dla polskich inwestorów. Zależy nam na tym, aby polskie firmy rozwijały się na globalnym rynku, wykorzystując w pełni potencjał, jaki daje ekspansja zagraniczna. Fundusz Ekspansji Zagranicznej, oferując współfinansowanie międzynarodowych inwestycji, zwiększa możliwości finansowe polskich firm, dzięki czemu mogą skuteczniej wykorzystywać posiadany potencjał i budować trwałą przewagę konkurencyjną na międzynarodowych rynkach” – mówi Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI.

Globalne wyzwania makroekonomiczne, takie jak inflacja, fiskalizm i wzrost gospodarczy, mają bezpośredni wpływ na rynek BIZ. Zmiany kursu walut i zmieniające się otoczenie polityczne wpływają na decyzje biznesowe oraz możliwości inwestycyjne firm.

Makroekonomiczne wyzwania mają wpływ na zarządzanie i strategię przedsiębiorstw. Aby skutecznie zarządzać ryzykiem i dostosować się do zmieniających się warunków makroekonomicznych, firmy muszą wykorzystywać innowacyjne technologie, zmieniać strukturę kosztów i wprowadzać nowe modele biznesowe.

Odpowiednie wykorzystanie szerokiego spektrum narzędzi makroekonomicznych może pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu sukcesu na rynku BIZ. Szerokie wybory dostępnych opcji zapewniają firmy elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się realiów. Niezbędne jest więc, aby przedsiębiorstwa wdrażały długoterminowe strategie i innowacyjne rozwiązania, aby w pełni wykorzystać możliwości rynku BIZ.

Wyzwania makroekonomiczne mają szczególnie ważne znaczenie dla rynku BIZ. Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla biznesu. W związku z tym firmy powinny koncentrować się na wykorzystaniu dostępnych narzędzi, aby lepiej przygotować się do wyzwań makroekonomicznych i w pełni wykorzystać szanse na rynku BIZ.

„Rok 2023 przyniósł wyraźnie spowolnienie dynamiki światowego PKB, a za tym również obniżenie przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nowa rzeczywistość to zmiany układu sił w światowej gospodarce i narastający protekcjonizm. Poza zawirowaniami geopolitycznymi, na rynek BIZ i nastroje przedsiębiorców wpływają obecnie m.in. nearshoring, transformacja energetyczna i transformacja cyfrowa. Warto przyjrzeć im się dokładniej, żeby poznać wyzwania, ale też i biznesowe szanse, które się z nimi wiążą” – zaznacza dr Paweł Oleszczuk, wicedyrektor w zespole doradztwa dla sektora publicznego i analiz ekonomicznych PwC Polska.

Biznes wyznacza trendy, a nasz raport to doskonały przykład tego, jak przedsiębiorstwa wykorzystują to do zarządzania ryzykiem. Analizujemy wpływ odpowiednich czynników ryzyka na 240 dużych i średnich przedsiębiorstw, gdzie 90% z nich wskazuje na geopolityczne ryzyko i duże rynki zbytu jako kluczowe aspekty w planowaniu przyszłych inwestycji. W porównaniu do poprzedniego badania firmy są zdecydowanie bardziej ostrożne w zakresie zainwestowania za granicą, jednak ci, którzy już posiadają doświadczenie w tej dziedzinie, są bardziej skłonni do rozszerzenia swojego zasięgu. Ponad 41% firm, które już inwestowały za granicą, deklaruje dalszy rozwój w ciągu najbliższych trzech lat, a pozostałe 26% ma podobne plany.

Badania wskazują, że biznes stanowi prawdziwą inspirację dla planowania inwestycji. Nasz raport przedstawia badania wykonane na próbie 240 przedsiębiorstw, z których większość jest zgodna co do tego, że ryzyko geopolityczne i odpowiednio duży rynek zbytu są kluczowymi czynnikami w analizie potencjalnej lokalizacji. Dzięki zwiększonej ostrożności firmy są w stanie skuteczniej i bardziej precyzyjnie planować swoje przyszłe projekty. 41% firm, które już inwestowały za granicą, planuje dalszy rozwój w ciągu najbliższych trzech lat, a prawie 26% wszystkich przedsiębiorców ma podobne plany.

„Jest szansa, by wreszcie nasz biznes był bardziej aktywny zagranicą, bo choć skutecznie przyciągamy inwestycje z innych krajów, to w ekspansji kapitałowej lepiej wyglądają choćby nasi sąsiedzi z regionu. Chcemy dzielić się wiedzą o korzyściach i możliwościach, jakie niesie międzynarodowa ekspansja, i pokazywać polskim przedsiębiorcom konkretne rynki, gdzie warto poszukać inwestycyjnych okazji. W KUKE widzimy rosnące zainteresowanie polskiego biznesu wychodzeniem poza granice kraju. Aby wzmocnić ten trend, oferujemy atrakcyjne instrumenty zabezpieczające same inwestycje, jak też ich finansowanie, co znacząco podnosi bezpieczeństwo ekspansji” – mówi Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

Dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań wykazały, że przedsiębiorcy są świadomi korzyści, jakie niesie za sobą ekspansja kapitałowa. Ponad połowa z badanych firm uznała dywersyfikację geograficzną i ograniczanie ryzyka za najważniejsze korzyści z bezpośrednich inwestycji za granicą. Drugim najważniejszym argumentem było zabezpieczenie łańcuchów dostaw, które zostało podkreślone przez niemal połowę ankietowanych.

PFR TFI, PwC Polska oraz KUKE wspólnie przygotowali raport „Kierunek: Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych”. Aby pobrać pełny raport, odwiedź strony: www.pfrtfi.pl, www.pwc.pl lub www.kuke.com.pl.

PFR TFI, część grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, jest wiodącym polskim podmiotem inwestycyjnym, który dostarcza fundusze na rozwój przedsiębiorstw. W celu wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm PFR TFI zarządza kilkoma funduszami inwestycyjnymi, w tym Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN. Ten fundusz, który weszło w życie w 2023 r., jest kontynuacją Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, który działał od 2016 r. i zawierał ponad 20 umów inwestycyjnych i inwestował ponad 100 mln euro. Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 oferuje polskim firmom wsparcie finansowe, które jest dostosowane do ich skali, możliwości i potrzeb. Jest to możliwe poprzez finansowanie przejęć, tworzenia nowych lub dalszego rozwijania już istniejących zagranicznych spółek zależnych polskich firm w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nią, w sektorach przemysłu, handlu i usług.

Nowa wersja

Jako firma PwC koncentrujemy się na wypracowywaniu zaufania w społeczeństwie oraz na rozwiązywaniu wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Nasza sieć składa się z oddziałów zlokalizowanych w 151 krajach, zatrudniając blisko 364 tysięcy ludzi, którzy oferują usługi na najwyższym poziomie w dziedzinach takich jak doradztwo biznesowe, technologiczne, podatkowo-prawne oraz audyt. W Polsce PwC ma swoje biura w 7 miastach, Financial Crime Unit w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Nasze polskie spółki zatrudniają łącznie niemal 7000 pracowników, w tym blisko 2000 w zespołach technologicznych.

Nowa wersja 1

KUKE to jedyna w Polsce instytucja oferująca gwarancje Skarbu Państwa, która od ponad 30 lat zapewnia ubezpieczenie transakcji handlowych polskich przedsiębiorców na terenie kraju i za granicą. Obejmuje to eksport towarów i usług, zagraniczne projekty inwestycyjne oraz krajowe inwestycje eksporterów. Co więcej, KUKE Finance – spółka faktoringowa KUKE – finansuje także należności krajowe i zagraniczne za wszystkie dostępne na rynku rodzaje faktoringu.

Nowa wersja 2

Przez ostatnie 30 lat KUKE dostarcza polskim przedsiębiorcom gwarancji Skarbu Państwa, ubezpieczając ich transakcje handlowe w kraju i za granicą. Takie zabezpieczenie dotyczy zarówno eksportu towarów i usług, jak też zagranicznych projektów inwestycyjnych i krajowych inwestycji eksporterów. KUKE Finance – spółka faktoringowa KUKE – udostępnia także wszystkie dostępne na rynku rodzaje faktoringu, finansując należności zarówno krajowe, jak i zagraniczne.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version