Polityka

Unijne wsparcie dla projektów Pomorza – szanse i możliwości w latach 2021-2027

Pierwsze w regionie umowy na fundusze z nowej unijnej perspektywy finansowej podpisano między władzami samorządowymi powiatów: kwidzyńskiego, sztumskiego i tczewskiego. Dzięki temu mieszkańcy tego regionu będą mieli możliwość zrealizowania projektów rozwoju zawodowego, które zostaną dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Mieszkańcy trzech pomorskich powiatów mogą skorzystać z unijnych środków, przeznaczonych na staże, szkolenia i rozpoczęcie własnego biznesu. Przeznaczone na ten cel 10 milionów złotych może pomóc osobom, którym trudno jest znaleźć pracę, w nowych możliwościach rozwoju zawodowego.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zauważył podczas swojej wizyty w Dzierzgoniu, że rynek pracy ewoluuje i pojawiają się nowe możliwości zatrudnienia. Dlatego też wymagane są coraz to nowe umiejętności i kwalifikacje, co podkreślał podpisując tam umowy.

„Zawieramy dziś pierwsze umowy na realizację projektów, które zwiększą szanse na rozwój zawodowy i zatrudnienie, w zwłaszcza tych mieszkańców, którzy z uwagi na specyficzne trudności tej pomocy potrzebują najbardziej” – podkreślił Struk. 

Urzędy pracy stanowią przewodnik po szerokim wachlarzu możliwości i oferują wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych, kobiet, młodych ludzi do 30. roku życia, osób starszych mających niskie kwalifikacje, osoby z niepełnosprawnościami oraz te, które opiekują się dziećmi lub innymi osobami.

Wysiłek urzędów pracy polega na umożliwieniu tym grupom dostęp do szkoleń i możliwości uzyskania odpowiednich kwalifikacji, aby wzmocnić ich szanse na znalezienie pracy. Wsparcie obejmuje także liczne warsztaty, sesje coachingowe i spotkania z ekspertami, którzy pomogą w określeniu i wyborze właściwej drogi zawodowej.

Powiaty kwidzyński, sztumski i tczewski mogą liczyć na łącznie 9,9 mln zł, które mają pomóc 650 osobom. Kwidzyński zgarnie 3,7 mln zł i wesprze 242 osoby, sztumski otrzyma 1,6 mln zł i poprawi sytuację 104 osobom, a tczewski podzieli się 4,6 mln zł między 304 osoby.

Uczestnicy z doradcą zawodowym z urzędu pracy mają możliwość przeanalizowania sytuacji zawodowej i ułożenia planu kariery. W zależności od potrzeb i sytuacji mogą zostać skierowani na staż do pracodawcy, by zdobyć doświadczenie lub na szkolenie w celu podniesienia kompetencji. Ci, którzy chcieliby założyć własną działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności – w trzech wskazanych powiatach można pozyskać dofinansowanie do wysokości 30 tys. zł.

W latach 2023-2024 na Pomorzu zostanie przeznaczone ponad 89 mln zł na wsparcie rozwoju zawodowego. Przewidywana liczba osób, które skorzystają z tego wsparcia, to 6 tys., w tym 2,5 tys. młodych Pomorzan.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version