Gospodarka / Biznes

Zwiększenie dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego – komunikat Ministerstwa Infrastruktury

Pekao S.A. zostało uznane za oficjalnego partnera finansowego 15. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2023. To wyjątkowe wydarzenie w przemyśle transportu szynowego, które jest największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie pod względem popularności w Europie. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane aktualne trendy i postęp w systemach transportowych oraz infrastrukturze kolejowej nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że trwa modernizacja portu w Szczecinie. W ramach inwestycji zostaną zbudowane nowe nabrzeża Norweskie i Duńskie (etap I). Akweny portowe zostaną dostosowane do nowej głębokości 12,5 metra toru wodnego Świnoujście–Szczecin oraz poszerzenia Kanału Dębickiego do szerokości 200 m. Dzięki tym pracom Port Szczecin będzie w stanie obsługiwać statki z ładunkiem nawet do 50 tys. ton, co podwoi jego obecny potencjał. Modernizacja pozwoli Portowi Szczecin na zwiększenie konkurencyjności na rynku portów bałtyckich. Całkowity koszt inwestycji to 343,1 mln zł.

Modernizacja i pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin, zrealizowane przez Urząd Morski w Szczecinie, stwarza nowe możliwości dla rozwoju Pomorza Zachodniego i całej Polski. Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście wykorzystuje miliardową inwestycję, aby efektywnie wykorzystać te nowe możliwości. Akweny portowe zostaną pogłębione, a nabrzeża zmodernizowane lub wybudowane od nowa wraz z niezbędnymi instalacjami – oznajmił wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Port Szczecin zostanie gruntownie zmodernizowany wraz z rozbudową nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, których infrastruktura zostanie wzbogacona o kanalizację deszczową, sieć wodociągową, energetyczną i teletechniczną, a także przebudową toru kolejowego. Istniejące nabrzeże będzie w stanie obsługiwać największe statki wpływające do portu po modernizacji toru wodnego. Ponadto, w porcie zostanie wybudowana dodatkowa infrastruktura, w postaci nabrzeża Norweskiego, które będzie stanowić przedłużenie już istniejącego nabrzeża Fińskiego, pełniącego funkcję terminalu kontenerowego.

Wykonawca w ramach I etapu budowy nabrzeża Duńskiego umocni brzeg, pogłębi i poszerzy Kanał Dębicki oraz zabezpieczy nabrzeża Spółdzielczego, Czeskiego i Fińskiego przed ruchem śrub okrętowych statków. Na wyspie Ostrów Mieleński powstanie pole odkładu urobku, osadnik, mnich i kolektor zrzutowy. Przy nabrzeżu Czeskim zostanie przeprowadzona rozbiórka istniejącej rampy ro-ro.

Kanal Dębicki zostanie poszerzony i pogłębiony do szerokości 200 m i głębokości 12,5 m, co poprawi bezpieczeństwo ruchu dużych statków. Obecnie jego szerokość wynosi jedynie 120 m.

Prace nabrzeżne w Szczecinie zmierzają ku końcowi. Obecny stan zaawansowania prac wynosi prawie 70 proc. Prace na nabrzeżach podzielono na 4 etapy, z których pierwszy został już zakończony. W bito w grunt stalowe pale wzmacniające nabrzeże, zakończono prace żelbetowe i torowe. Ponadto wybudowano dwie nowe nabrzeża, Norweskie i Duńskie o łącznej długości 1000 metrów, oraz wbito całą ściankę szczelną na nabrzeżu Norweskim i Duńskim.

Aby zapewnić odpowiednią komunikację, wybudowano most pontonowy, a także rurociąg o długości 3 km, do transportu urobku z robót czerpalnych. Na Ostrów Mieleński w Szczecinie powstaje wielkie pole refulacyjne, na które trafi większość urobku z pogłębienia Kanału Dębickiego do 12,5 metra, czyli ok. 1 mln metrów sześciennych. Prace pogłębiarskie trwają nadal.

Konsorcjum firm NDI Sp. z o.o. oraz NDI SOPOT SA jest wykonawcą w projekcie „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”, który jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PAP SA zapewnia, że wszystkie komunikaty publikowane w serwisie są publikowane takimi, jakie dostarczył ich nadawca, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version