Bezpieczeństwo Polski w zasięgu inwestycji w infrastrukturę paliwową – Kongres 590
Gospodarka / Biznes

Bezpieczeństwo Polski w zasięgu inwestycji w infrastrukturę paliwową – Kongres 590

Eksperci z Kongresu 590 w Warszawie stwierdzili, że Polska infrastruktura logistyczna wytrzymała okres zwiększonego ryzyka kryzysu energetycznego. Aby zapewnić jej dalszy rozwój, należy zainwestować w transport kolejowy, który powinien być zsynchronizowany z pozostałą infrastrukturą.

Uczestnicy spotkania wymienili działania, jakie podjęto, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa energetycznego. Zdaniem przedstawicieli ORLENU, PERN i Morskiego Portu Gdańsk, koniecznością jest zintensyfikowanie działań związanych z infrastrukturą logistyczną. Dotyczy to zarówno zabezpieczenia dostaw surowców, jak i dystrybucji produktów.

Jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego jest wzmocnienie polskiej infrastruktury logistycznej. W tym celu ORLEN, PERN i Morski Port Gdańsk zaproponowały rozwój i modernizację istniejących potencjałów oraz budowę nowych połączeń przesyłowych wraz z inwestycjami w magazynowanie surowców i produktów. Przedstawiciele firm podkreślili, że bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią priorytetową dla polskiej gospodarki.

„W 2019 r. z Rosji popłynęła do nas zanieczyszczona ropa. Sprawa była poważna, pojawiło się ryzyko wstrzymania pracy rafinerii. Powstała realna potrzeba dywersyfikacji i od tego czasu przygotowywaliśmy się do zmiany kierunków dostaw” – przypominał Błażej Krawczyszyn, dyrektor wykonawczy ds. logistyki w ORLEN.

ORLEN podjął działania, aby zwiększyć zasoby w kawernach solnych. W ramach inwestycji PERN powiększył pojemność zbiorników na ropę do 4,2 mln ton. Dodatkowo zbiorniki na paliwa są w stanie pomieścić 2,6 mln ton rezerwy i ich pojemność będzie dalej zwiększana. Firma zapewnia również możliwość dostaw oleju napędowego drogą morską.

„W mojej ocenie poziom wolumenowy, jeśli chodzi o pojemności zbiorników rezerwowych, jest wystarczający dla polskich potrzeb” – przekonywał Daniel Świętochowski, dyrektor pionu handlowego, PERN.

„Porty od siedmiu lat przechodzą eksplozję inwestycyjną. W Gdańsku wydano na rozwój już 6 mld złotych, a kolejne 500 mln złotych jest już zaakceptowane. Nasz cel strategiczny to być numerem jeden na Bałtyku i wskoczyć do pierwszej piątki portów europejskich. Dzięki inwestycjom, do 2030 r. będziemy mogli prowadzić przeładunki na poziomie najlepszych portów, czyli ponad 100 mln ton rocznie. W tym roku osiągniemy 80 mln ton” – informował Adam Kłos, dyrektor departamentu handlowego, zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Uzupełnieniem wspomnianych inwestycji w transport kolejowy są inwestycje w połączenia między portami morskimi a bazami transportowymi. Skuteczne wykorzystanie transportu kolejowego w logistyce paliw wymaga stałego monitorowania i optymalizacji kosztów.

Dywersyfikacja dostaw paliw wymaga kontroli i zarządzania ryzykiem. Dzięki wykorzystaniu portów morskich wraz z transportem kolejowym możliwe jest zabezpieczenie stabilności i bezpieczeństwa dostaw paliw, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

Porty morskie są coraz częściej wykorzystywane w logistyce paliw, dzięki czemu firmy transportowe, a także klienci otrzymują dostęp do szerokiego asortymentu paliw. Dywersyfikacja dostaw paliw przyczynia się do zwiększenia jakości, bezpieczeństwa i dostępności paliw.

Obecnie wykorzystanie portów morskich jako części logistyki paliw umożliwia dostarczenie paliw w krótszych czasach i za niższe koszty, dzięki czemu efektywność przedsiębiorstw jest znacznie wyższa.

Porty morskie są kluczowym elementem w tworzeniu efektywnego systemu logistyki paliw. Szeroka gama usług portowych, w tym usługi transportu i magazynowania, pozwala firmom transportowym podjąć szybkie i skuteczne decyzje dotyczące dostaw paliw.

Dzięki wykorzystaniu portów morskich jako części logistyki paliw, firmy transportowe mogą zmniejszyć koszty i zwiększyć elastyczność w zakresie dostaw paliw. Porty morskie są również kluczowym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa, wysokiej jakości i dostępności paliw.

„Nie potrzebujemy już rosyjskiej ropy, gazu, diesla. Dzięki inwestycjom dostępna jest dla nas reszta świata. Potrzebujemy partnerów przewidywalnych, a nie testujących naszą wytrzymałość i podatność na awarię tak, jak to było kilka lat temu” – deklarował Błażej Krawczyszyn.

PERN oraz ORLEN wspólnie realizują projekt inwestycyjny, mający na celu zwiększenie przepustowości polskich terminali paliw. Przedsięwzięcie będzie obejmowało budowę nowego portu w Gdańsku, który zapewni transport produktów, w tym olejów bazowych, paliw żeglugowych i biokomponentów do produkcji paliw. Koszty inwestycji będą wynosić ok. 0,5 mld zł. Terminal będzie w stanie obsłużyć jednostki morskie o długości do 130 m, szerokości do 17,6 m i głębokości zanurzenia do ok. 5,8 m. Prace budowlane zakończą się po ok. 2,5 roku, a moce przeładunkowe nowo powstałej instalacji wyniosą do 2 mln ton rocznie. Inwestycja przyczyni się z pewnością do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw paliw w Polsce.

PERN i ORLEN wspólnie pracują nad udoskonaleniem systemu przesyłu paliw w Polsce. W ramach tego projektu powstanie port w Gdańsku, służący do przeładunku olejów bazowych, paliw żeglugowych i biokomponentów. Koszty związane z tą inwestycją wyniosą ok. 0,5 mld zł. Nowy terminal będzie w stanie obsłużyć jednostki morskie o długości do 130 m, szerokości do 17,6 m i głębokości zanurzenia do ok. 5,8 m. Prace zakończą się po ok. 2,5 roku, a efektem będą nawet 2 mln ton produktów rocznie. Inwestycja zwiększy zapewne zaufanie do bezpieczeństwa dostaw paliw w kraju.

Inwestycje w polskie porty morskie, linie kolejowe oraz inne elementy infrastruktury paliwowej sprawiły, że Polska stała się głównym dostawcą paliw w regionie. Największe polskie firmy działające na rynku paliw mogą teraz zaopatrywać w paliwa nie tylko Polskę, ale również Ukrainę i kraje Śródmorza.

„Jesteśmy przygotowani na kolejne miesiące, dla nas najważniejsze jest lato, kiedy Polacy ruszają na wakacje i jesień, gdy rozpoczyna się sezon prac polowych. Dzięki dywersyfikacji dostaw surowców i nowym kanałom przesyłu, na stacjach ORLEN klienci zatankują bez względu na porę roku” – podsumował Błażej Krawczyszyn.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ