Pomorze i OZE – wsparcie dla produkcji energii odnawialnej
Nauka i technika

Pomorze i OZE – wsparcie dla produkcji energii odnawialnej

48 projektów z zakresu produkcji energii z OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzymało wsparcie finansowe w wysokości ponad 252 mln zł, z czego unijne dofinansowanie przekroczyło 185 mln zł. Urządzenia o mocy 53 MW pozwolą na obniżenie emisji gazów cieplarnianych o roczne 36 tys. ton równoważnika CO2.

W ubiegłych dniach władze województwa pomorskiego przyznały finansowanie projektów mających na celu wdrożenie odnawialnych źródeł energii. Każdej z beneficjentów została wręczona pamiątkowa czekowa karta, stanowiąca potwierdzenie otrzymanego wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 435 tys. zł, projekt „Przywidzka wyspa energetyczna Zielona Brama” może zostać zrealizowany. Jego całkowita wartość wynosi 677 tys. zł. Zakłada on budowę infrastruktury i zakup urządzeń potrzebnych do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce i biogaz. Będzie to hybrydowe źródło energii, składające się z mikrobiogazowni o mocy 10 kWe (elektrycznej) i 15 kWt (cieplnej) oraz paneli fotowoltaicznych o mocy 25 kW.

Inwestycja, która ma zakończyć się do końca września tego roku, zapewni powiatowi Powidz wysoki poziom ochrony środowiska poprzez zarządzanie odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej oraz ograniczenie emisji niekontrolowanych substancji, takich jak azot, siarka i metan. Projekt ma pozytywny wpływ na jakość powietrza w Powidzu i okolicy – ma zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 88 ton CO2. Dodatkowo beneficjenci planują wykorzystać projekt do celów edukacyjnych i pokazowych.

Firma Dartomeks Lichnerowicz w Rudnie i Tczewie wykorzystuje wsparcie z pomorskiego RPO, aby zainstalować systemy fotowoltaiczne o mocy do 40 kW. Instalacje OZE służyć będą do generowania energii, optymalizacji jej zużycia za pośrednictwem akumulatorów oraz zapewnienia zasilania awaryjnego w przestrzeni biurowej. Projekt kosztował blisko 545 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło ok. 245 tys. zł. Prace zostaną zakończone już w czerwcu.

Dzięki ostatniemu dofinansowaniu przez urząd marszałkowski, Warblewo i Kobylnica stały się miejscami przyjaznymi środowisku. Projekt „Przedsiębiorstwa produkcyjne w Warblewie i Kobylnicy przyjazne środowisku” pozwolił na wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 224,64 kW, wykorzystywanych do zasilania własnych potrzeb przedsiębiorców, zmniejszając tym samym emisję gazów cieplarnianych o 168 ton CO2. Projekt kosztował ponad 1,2 mln zł, z czego 821 tys. zł stanowiło wsparcie unijne.

Inwestycje w odnawialne źródła energii w ramach RPO na lata 2014-2020 oraz REACT-EU są wspierane przez władze regionalne. Przyznawane są unijne dofinansowania na projekty polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (słońca, wody, biomasy, biogazu, energii ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej lub cieplnej. Możliwe jest finansowanie zakupu niezbędnych urządzeń do jej produkcji i budowy lub modernizacji źródeł OZE.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ