Efektywność energetyczna jako szansa biznesowa dla branży gazowniczej
Gospodarka / Biznes

Efektywność energetyczna jako szansa biznesowa dla branży gazowniczej

Transformacja energetyczna jest konieczna, aby uczynić rynek paliw, w tym gazowy, bardziej odpornym na wpływy zewnętrzne. Uczestnicy konferencji „Nowe Technologie dla multienergetyki” zgodnie twierdzą, że musi ona być wprowadzana w sposób zrównoważony, który będzie akceptowany przez wszystkich udziałowców rynku.

Robert Perkowski, członek zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Wydobycia i prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa, w swoim wystąpieniu podczas dwudniowej konferencji (19-20 kwietnia 2023) „Nowe Technologie dla multienergetyki”, zwrócił uwagę na zadanie przedstawicieli branży gazowniczej polegające na wzmacnianiu dalszej dywersyfikacji i transformacji energetycznej, która byłaby bardziej ekologiczna.

„Ale jednocześnie spełniałaby te najważniejsze funkcje i role dla naszych odbiorców, dla naszych klientów, czyli dostarczała energię, w różnej postaci, w sposób ciągły i bezpieczny, i w cenie, która umożliwia bycie konkurencyjnym na rynku europejskim i nie tylko na nim” – powiedział prezes Perkowski.

Prezes Daniel Obajtek przypomniał uczestnikom konferencji o wrażliwości rynku gazu na wydarzenia zewnętrzne, na które często nie mamy wpływu. W swoim liście podkreślił, że jedynym skutecznym rozwiązaniem jest przyspieszenie transformacji energetycznej i uniezależnienie się od importu surowców energetycznych. „Rozwiązanie to jest postulowane nie tylko przez Unię Europejską, ale również przez biznes” – napisał prezes Obajtek.

„Transformacja energetyczna otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju w oparciu o gazy zdekarbonizowane, wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla, produkcję paliw syntetycznych, budowę stabilnego systemu elektroenergetycznego łączącego odnawialne źródła energii z mocami gazowymi” – podkreślił prezes Obajtek.

Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku przewiduje inwestycje w wysokości 200 mld zł w tradycyjne obszary biznesu oraz 120 mld zł w zielone inwestycje. Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, podkreślił podczas inauguracji, że transformacja energetyczna musi być przeprowadzona rozważnie, z pełnym uwzględnieniem wszystkich interesariuszy.

Grupa ORLEN zamierza w ciągu najbliższych 10 lat wydać 200 mld zł na rozwój tradycyjnych segmentów biznesu oraz 120 mld zł na zielone inwestycje. Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, jasno wskazał podczas inauguracji, że transformacja energetyczna musi być przeprowadzona w sposób w pełni odpowiedzialny i zgodny z interesami wszystkich uczestników rynku.

„Gazownictwo musi dostosować się do transformacji energetycznej, do przyjęcia gazów zdekarbonizowanych, biometanu, wodoru czy biogazu. Z kolei transformacja powinna zostać przeprowadzona w sposób zrównoważony, o czym szeroko mówimy i dyskutujemy. Musimy także patrzeć w kierunku odnawialnych źródeł energii. Istnieje cały obszar odnawialnej energetyki, który powinniśmy równolegle rozwijać” – zaznaczył minister Piotr Dziadzio.

„Tak, niestety, nie jest. Mamy różne koncepcje. To jest zła sytuacja. Aby transformacja był korzystna dla milionów Polaków musimy mówić jednym głosem” – stwierdził Janusz Kowalski.

„Część importowanego gazu ziemnego powinniśmy zastępować gazem, który wytwarzany jest dzięki polskiemu rolnictwu” – powiedział i jako wzór przytoczył Danię, gdzie obecnie biogaz stanowi 40 proc. miksu gazowego dostarczanego do odbiorców, a do 2030 roku ma to być 100 proc.

Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, podkreślił, że aby osiągnąć sukces w dziedzinie transformacji energetycznej, wszystkie strony polityczne muszą współpracować ramię w ramię.

Jako konkretny przykład jednomyślnego działania, wymienił konsultacje dotyczące biogazowni rolniczych.

Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z różnymi aspektami procesu transformacji energetycznej. Dyskutowano między innymi o roli gazu ziemnego, bezpieczeństwie technicznym zielonej energii, strategiach koncernów multienergetycznych na świecie i w Polsce oraz finansowaniu transformacji energetycznej.

Janusz Kowalski wyraził przekonanie, że aby osiągnąć sukces w tym zakresie, konieczna jest współpraca wszystkich stron – bez względu na przynależność polityczną.

Jako ilustrację, wskazał konsultacje dotyczące biogazowni rolniczych, w których wszyscy uczestnicy współpracowali, aby osiągnąć wspólny cel.

Konferencja została poświęcona szerokim aspektom transformacji energetycznej. Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi wpływu gazu ziemnego, bezpieczeństwa technicznego zielonej energii, strategii koncernów multienergetycznych na świecie i w Polsce, a także finansowania transformacji energetycznej.

Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej w PKN ORLEN, wyraził się na temat działań Unii Europejskiej oraz USA w celu przeciwdziałania zmianom klimatu podczas sesji „Energia dla gospodarki”. Zaznaczył, że amerykańskie przepisy Inflation Reduction Act if 2022 zapewniają 370 miliardów dolarów na inwestycje w energie odnawialną.

„Widzimy też bardzo silne i kapitałochłonne decyzje zachodnioeuropejskich spółek energetycznych. Skalę nakładów inwestycyjnych, które te spółki przeznaczają na transformację energetyczną. I to jest też coś, co ten trend regulacyjny bardzo wzmacnia. Musimy pamiętać o tym, że zachodnioeuropejscy gracze będą mieli swój interes, żeby >>nie odpuścić<< transformacji energetycznej i musimy być tego świadomi również w Polsce” – zaznaczył Barański.

Karol Wolff, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN ORLEN S.A., wskazał, że w strategii każdej grupy energetycznej można zaobserwować stopniowe zmniejszanie się roli węglowodorów, zarówno w transporcie, jak i w przemyśle, oraz rosnącą w ich miejsce rolę energii elektrycznej. Szacuje się, że światowy szczyt popytu na ropę naftową nastąpi w latach 2024-2030. W związku z tym, istotne staje się znaczenie energii OZE, a do roku 2050 globalnie może ona stanowić aż 85% energii elektrycznej.

„Zestawienie dotychczasowych, tradycyjnych biznesów, z nowymi liniami biznesowymi jest też jednym z głównych założeń nowej strategii Grupy ORLEN” – zaznaczył dyrektor Wolff.

Grupa ORLEN obejmuje kilka linii biznesowych, od wydobycia gazu, przez dystrybucję, przerób i sprzedaż detaliczną węglowodorów, po produkcję, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Aby w sposób efektywny zarządzać tak różnorodnymi działaniami, podzieliliśmy je na trzy kategorie: maksymalizacja wartości, strategicznego rozwoju i inwestycje w przyszłość – tłumaczył Karol Wolff. Dzięki temu możemy odpowiednio gospodarować zasobami i zapewnić jak najlepsze rezultaty naszym inwestorom.

Grupa ORLEN pragnie zapewnić sobie do 2030 roku ok. 1 mld m3 biogazu, co da jej 0,5-0,6 mld m3 biometanu użytecznego w instalacjach przemysłowych i energetycznych. To jeden z pierwszych strategicznych celów, jakie postawiono sobie w firmie.

Targi Techniki Gazowniczej w Kielcach stanowią doskonałą okazję do spotkania ekspertów z branży gazowniczej z całego świata. W tegorocznej edycji wydarzenia uczestniczyło ponad 130 wystawców z różnych krajów, w tym Francji, Czech, Szwajcarii, Ukrainy i Słowacji, a organizację zapewniła Izbę Gospodarczą Gazownictwa.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ