ONZ: Przewodniczący konferencji wodnej w 2023 r. – Światowy Dzień Wody
Gospodarka / Biznes

ONZ: Przewodniczący konferencji wodnej w 2023 r. – Światowy Dzień Wody

Ponad dwa tysiące kierowców zostało już zweryfikowanych w pierwszym Punkcie Obsługi Kierowców Bolt. Teraz Bolt ogłasza otwarcie 27 kolejnych punktów obsługi zlokalizowanych w Krakowie, Lublinie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, a to tylko początek.

Rządy Holandii, Tadżykistanu oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych współgospodarzami trzydniowej Konferencji Wodnej, która rozpoczęła się 22 marca 2023 r. w Światowy Dzień Wody. W jej inauguracji wzięli udział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, podsekretarz generalny ds. gospodarczych i społecznych ONZ Liu Zhenmin, król Niderlandów Wilhelm Aleksander oraz prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmon.

Konferencja Wodna ONZ jest szansą na omówienie problemów związanych z niedoborem i zanieczyszczeniem wody na świecie oraz wymianę wizji i doświadczeń w tym zakresie.

Polskę na konferencji reprezentuje wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, który wraz z innymi uczestnikami będzie dążył do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, a także do stworzenia możliwie najlepszych warunków do zapewnienia bezpieczeństwa wodnego na całym świecie.

Wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk, wskazał, że gospodarka wodna staje się coraz bardziej wymagająca, ze względu na coraz częstsze występowanie suszy i niedoborów wody. Tym samym jego najważniejszym zadaniem jest zapewnienie dostępu do wody dla różnych potrzeb społeczeństwa, środowiska i gospodarki, a to wszystko w przystępnej cenie.

Konferencja w Nowym Jorku stanowi ważny krok w kierunku realizacji celu SDG 6 Agendy 2030, czyli zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wody i odpowiednich warunków sanitarnych do 2030 r. W ramach trzydniowego spotkania zostanie przeprowadzony Program działań na rzecz wody (Water Action Agenda). W ramach programu zostanie ustalony plan działań na drugą połowę Dekady wodnej (2018-2028) oraz drugą połowę Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, co ma przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Ministrowie Alice M. Wahome i Marek Gróbarczyk omówili różne możliwości współpracy w ramach gospodarki wodnej i ekohydrologii podczas spotkania bilateralnego. W szczególności omówiono wyzwania, jakie niesie ze sobą zmiana klimatu. Polska zaoferowała swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania zlewniami, aby pomóc Republice Kenii w zarządzaniu zasobami wodnymi.

Minister Gróbarczyk uczestniczył w spotkaniu z delegacją ukraińską pod przewodnictwem ministra ochrony środowiska i zasobów naturalnych Rusłana Striłeć. Tematem rozmów były wspólne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia wód Morza Bałtyckiego oraz zarządzania zlewnią Bugu. Ponadto omówiono możliwości współpracy transgranicznej w ramach dorzecza Wisły.

Polsko-ukraińska współpraca w zakresie gospodarki wodnej jest niezwykle ważna do osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie. Rządy, regiony i społeczności lokalne powinny wspierać te działania poprzez inicjatywy i porozumienia. W czasie wojny środowisko naturalne i zasoby wodne są szczególnie narażone na szkody, dlatego też odpowiedzialne i skuteczne działania na rzecz ich odbudowy będą konieczne do zapewnienia pokoju po zakończeniu wojny – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Światowy Dzień Wody, który obchodzony będzie w 2023 roku, jest przypomnieniem dla nas wszystkich o znaczeniu, jakie zasoby wodne mają dla naszego życia. Tegoroczne hasło „Przyspieszenie zmiany” ma za zadanie podkreślić konieczność szybkiego wprowadzania działań, które zapobiegną załamaniu się globalnego systemu gospodarki wodno-ściekowej. Konferencja wodna ONZ będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat wody w dobie narastającego globalnego kryzysu.

Serwis PAP publikuje komunikaty bez wprowadzania żadnych zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść zgodnie z przepisami prawa prasowego.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ