Naukowcy z UEK potwierdzają brak wpływu masztów telekomunikacyjnych na ceny nieruchomości
Nauka i technika

Naukowcy z UEK potwierdzają brak wpływu masztów telekomunikacyjnych na ceny nieruchomości

Już po raz drugi badacze z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeprowadzili badanie mające na celu sprawdzenie, czy istnieje związek między budową stacji bazowych (BTS) a cenami nieruchomości znajdujących się w ich sąsiedztwie. Pierwsze badanie z 2022 roku nie potwierdziło takiej zależności, a również obecne badanie nie znalazło dowodów na istnienie takiej korelacji.

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, dostęp do internetu i infrastruktury telekomunikacyjnej jest niezbędny. Zarówno w pracy, jak i w domu, jesteśmy ciągle podłączeni do sieci, a granice między tymi dwoma sferami często się zacierały, zwłaszcza w przypadku pracy zdalnej. Dostęp do infrastruktury nie jest już luksusem, lecz nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. W dzisiejszych czasach, gdy wiele aspektów naszego życia przeniosło się do internetu, brak dostępu może prowadzić do wykluczenia społecznego. Wprowadzanie cyfrowych rozwiązań wymaga jednak wielu inwestycji, które budzą obawy wśród części społeczeństwa.

Naukowcy z UEK przeprowadzili badania w warszawskim miasteczku Wilanów, aby zbadać wpływ bliskości stacji bazowych na ceny nieruchomości. Badania wykazały brak związku między spadkiem cen nieruchomości a bliskością stacji bazowych. Aby uzyskać bardziej wiarygodne wyniki dla całej Polski, w drugiej edycji badań analizowano aż osiem gmin. W badaniu w Warszawie naukowcy analizowali gęstą zabudowę mieszkalną z antenami telekomunikacyjnymi na dachach, podczas gdy w nowej edycji mieli do czynienia z gruntami o zabudowie jednorodzinnej lub niezabudowanej, w okolicy której znajdują się maszty wolnostojące. Wyniki badania sprzed dwóch lat są dostępne na stronie KIGEiT.

„Celem badań była odpowiedź na pytanie, czy istnieją dowody empiryczne wskazujące na istotny wpływ stacji bazowych na ceny nieruchomości znajdujących się w ich sąsiedztwie – mówi współautor badania, dr hab. Michał Głuszak, prof. UEK, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomii UEK. – W szczególności byliśmy ciekawi, czy potwierdzone zostaną obiegowe opinie dotyczące negatywnego oddziaływania tego rodzaju infrastruktury na wartość nieruchomości w sąsiedztwie. W toku badań empirycznych nie znaleźliśmy takich dowodów. Wyniki badania wskazują na brak istotnego statystycznie związku między odległością od stacji bazowych a cenami nieruchomości mieszkaniowych, co wynika zapewne z tego, że okoliczność ta nie jest brana pod uwagę przez kupujących”.

Badacze przeanalizowali transakcje nieruchomości w gminach Trzebownisko, Krasne, Szemud, Pruszcz Gdański, Osielsko, Białe Błota, Zielonki i Zabierzów. Dane zostały zebrane od 1 stycznia 2018 roku do końca grudnia 2023 roku i obejmowały prawie 10 tysięcy gruntów – zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych. W ramach analizy uwzględniono m.in. tendencje zmian cen nieruchomości, popyt i podaż oraz parametry powierzchniowe nieruchomości.

Ważnym elementem analizy było również sprawdzenie, czy w odległości co najmniej jednego kilometra od nieruchomości znajduje się jakikolwiek obiekt typu BTS. Ten czynnik stanowił punkt wyjścia do dalszych badań i analiz.

Wyniki najnowszego eksperymentu jasno wskazują, że nie ma różnicy między nimi a wynikami z roku 2022. Nie wykazano żadnego wpływu infrastruktury technologii łączności bezprzewodowej (GSM, LTE, UMTS, 5G) na ceny nieruchomości mieszkalnych na badanym terenie.

„Badania uzupełniają światowe wyniki w zakresie wpływu sąsiedztwa stacji bazowych na ceny nieruchomości, przez uwzględnienie w analizach najnowszej infrastruktury 5G”.

Dr hab. Bartłomiej Marona, prof. UEK, kierownik Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK, kierownik zespołu badawczego, wyjaśnia, że wyniki badania z 2022 roku przeprowadzone w gęstej, zwartej zabudowie miasteczka Wilanów oraz rezultaty eksperymentu z tego roku (skupionego na terenach podmiejskich) są komplementarne.

Otrzymane raporty pozwalają uspokoić zaniepokojonych mieszkańców, w których sąsiedztwie powstały, powstają lub powstaną w przyszłości stacje bazowe. Stanowią także potężne źródło wiedzy dla osób, które zajmują się wyceną nieruchomości i gruntów.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ