Zbliża się termin rozliczenia CIT: Przygotuj swoje sprawozdania finansowe do końca marca!
Gospodarka / Biznes

Zbliża się termin rozliczenia CIT: Przygotuj swoje sprawozdania finansowe do końca marca!

Ponad 2 tysiące kierowców z całej Polski przeszło weryfikację w pierwszym Punkcie Obsługi Kierowców Bolt. Z myślą o zapewnieniu jeszcze większej liczby kierowcom dostępu do jego usług, Bolt ogłasza otwarcie kolejnych 27 Punktów, w tym w Krakowie, Lublinie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.

Ministerstwo Finansów informuje, że termin na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym został wydłużony do 30 czerwca 2023 r. Dotyczy to tych podatników, których rok podatkowy zakończył się między 1 grudnia 2022 a 28 lutego 2023 r. Również termin na wpłatę podatku należnego lub różnicy między podatkiem należnym od dochodu a sumą zapłaconych zaliczek za ten rok został przedłużony do tego samego dnia.

Jednocześnie przypominamy, że terminy sprawozdawcze wynikające z ustawy o rachunkowości nadal pozostają bez zmian i należy sporządzić sprawozdanie finansowe do 31 marca br.

Koniec roku obrotowego 2022 r. przypada na koniec roku kalendarzowego. W związku z tym, terminy sprawozdawcze na 2022 r. są następujące:

• 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego

• 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego

• 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego do właściwego rejestru sądowego

Terminy te są zbieżne z terminem na złożenie zeznania CIT-8. Dokument CIT-8 będzie zawierał informacje podatkowe zgodne z danymi w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym.

Kontrola terminów sprawozdawczych oraz zgodność danych zawartych w CIT-8 i zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym jest niezbędna dla właściwego prowadzenia księgowości.

Aby zapewnić terminowość i zgodność niezbędnych informacji, zaleca się wyznaczenie wcześniejszych dat w celu wykonania wszystkich czynności.

Kontrola terminów oraz sprawozdań jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy.

W celu uniknięcia opóźnień, należy monitorować wszystkie wymagane terminy sprawozdawcze i dokonać odpowiednich zmian w zgodności z zaleceniami.

PAP SA publikuje komunikaty bez ingerencji w treść, w formie przekazanej przez nadawcę. Nadawca komunikatu odpowiada za jego treść zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ