MI: nowe wyzwania w europejskim transporcie (komunikat)
Gospodarka / Biznes

MI: nowe wyzwania w europejskim transporcie (komunikat)

– Ministerstwo Infrastruktury:

Zakończyła się międzynarodowa konferencja dotycząca rozwoju transportu na szczeblu europejskim. Została ona zorganizowana w ramach cyklu „Europa Karpat”, a wzięli w niej udział przedstawiciele resortów ds. transportu z Polski, Szwecji, Ukrainy, Litwy, Rumunii, Czech i Cypru.

Przemówienie otwierające konferencję wygłosili prezydent RP Andrzej Duda, minister w KPRM Marek Kuchciński i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W panelach dyskusyjnych kompleksowo omówiono osiągnięcia, dzięki którym transport w Europie Środkowej coraz dynamiczniej się rozwija oraz wyzwania, jakie stoją przed państwami regionu.

Korytarze solidarności

Solidarity Lanes, czyli tzw. korytarze solidarności to szlaki komunikacyjne, którymi uchodźcy z Ukrainy mogą przedostawać się do krajów Unii Europejskiej. Są one także wykorzystywane do dostarczania pomocy mieszkańcom Ukrainy: zarówno humanitarnej, jak i militarnej.

„Rząd i samorządy włożyły ogromną pracę w pomoc uchodźcom” – powiedział Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny na co dzień za transport i inwestycje drogowe. R. Weber podkreślił, że inwazja Rosji na Ukrainę zmusiła wiele krajów do zmian swoich przyzwyczajeń dotyczących kierunku eksportu i importu towarów.

„Przewozy zbóż i nasion roślin oleistych z Ukrainy wykonane w 2022 roku były 27 razy większe niż w roku poprzednim” – poinformował wiceminister Weber.

Znaczenie mobilizacji po stronie polskiej oraz konieczność integracji systemów transportowych Ukrainy i Unii Europejskiej podkreślał wiceminister infrastruktury Ukrainy Mustafa Nayyem.

„Aktywność państw Europy Środkowej okazała się kluczowa w pierwszych tygodniach i miesiącach wojny – tak, aby nowe szlaki logistyczne mogły zaistnieć” – podkreślił M. Nayyem.

Rola portów morskich

Nowy korytarz Transeuropejskiej Sieci Transportowej wiedzie od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego i Morza Egejskiego. Naturalną jego częścią są zatem porty morskie: zarówno w północnej, jak i południowej części Europy Środkowej. Podkreślali to przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za gospodarkę morską Polski i Litwy oraz portów morskich w Gdańsku, Baku i Konstancy.

„Największe polskie porty morskie: Gdańsk, Gdynia i Szczecin-Świnoujście dzięki rządowymi inwestycjom zwiększają swoją pojemność. Dzięki temu zaczęły one pełnić kluczową rolę w regionie Morza Bałtyckiego. W ubiegłym roku obsłużyły łącznie ponad 133 mln ton towarów. To rekordowy wynik” – powiedział wiceminister infrastruktury RP Grzegorz Witkowski. G. Witkowski podkreślił, że celem polskiego rządu jest dalsze prowadzenie ambitnych projektów w polskich portach – tak, aby mogły sprostać wyzwaniom wynikającym z umieszczenia korytarza transportowego Morze Bałtyckie-Morze Czarne-Morze Egejskie w sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

Znaczenie transportu kolejowego

„Obecnie polska infrastruktura kolejowa znacząco podnosi swoją jakość” – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel. Podkreślił, że dzięki temu istnieje możliwość uwzględniania transportu kolejowego w łańcuchach logistycznych i łańcuchach dostaw w obrębie Europy Środkowej. Wskazał, że rola kolei powinna rosnąć, ponieważ jest to najbardziej ekologiczny środek transportu.

A. Bittel dodał, że bez zaangażowania i determinacji polskich kolejarzy nie byłaby możliwa ani sprawnie przeprowadzona akcja transportu uchodźców z granicy polsko-ukraińskiej, ani sprawne przewożenie towarów do i z polskich portów.

„Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę zmieniły się priorytety w odniesieniu do korytarzy transportu dóbr w naszej części Europy. Polska kolej nadąża za tymi wyzwaniami, a jej dalsza modernizacja sprawi, że możliwości wykorzystania tego rodzaju transportu dla wspólnego dobra regionu Europy Środkowej będą jeszcze większe” – stwierdził wiceminister A. Bittel.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ