MI: Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną otwarty! (komunikat)

- Ministerstwo Infrastruktury informuje: 17 września uruchomiona została pierwsza, najważniejsza część inwestycji polegającej na budowie drogi wodnej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym. Po raz pierwszy w powojennej historii Polski można swobodnie wpływać na Zalew Wiślany z pominięciem rosyjskiej strefy przybrzeżnej i bez konieczności proszenia o zgodę Federacji Rosyjskiej. Pierwszą…

MI: Przekop Mierzei to nie koniec. Trwa kolejny etap inwestycji (komunikat)

- Ministerstwo Infrastruktury informuje: Prace przy budowie II etapu drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie wykonywane są roboty hydrotechniczne, takie jak: pogrążanie ścianek szczelnych i ich kotwienie, roboty mikropalowe oraz roboty żelbetowe. Zaawansowanie tego etapu inwestycji wynosi około 50 proc. "Już…

MI: Budowa falochronu w Porcie Gdańsk zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski (komunikat)

Ministerstwo Infrastruktury informuje: 26 lipca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Podstawowym celem Programu jest budowa nowej infrastruktury w porcie w Gdańsku – w tym falochronu i toru wodnego. Zapewni ona funkcjonowanie budowanej…