Zdrowie

Konferencja: „Szkoła, gmina, system – partnerstwo przeciw epidemii otyłości i cukrzycy”

Konferencja prasowa poświęcona była premierze raportu Cities Changing Diabetes.

Według danych OECD 56,7% dorosłych Polaków ma nadwagę lub otyłość, a choroby z nich wynikające powodują skrócenie życia średnio o 3 lata i 10 miesięcy. Epidemia nadwagi i otyłości dotyczy w sposób szczególny polskich dzieci i młodzieży – pomimo licznych rozproszonych działań edukacji i prewencji zdrowotnej, rośnie odsetek uczniów z nadmierną masą ciała, a przeciążony system opieki zdrowotnej nie oferuje w stopniu zadawalającym skutecznej, powszechnej diagnostyki i leczenia otyłości dzieci i młodzieży.

W konferencji udział wzięli:
• Macieja Miłkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia,
• dr n. ekon. Małgorzaty Gałązki-Sobotki – kierownika projektu CCD w Polsce,
• dr hab. Iwony Kowalskiej-Bobko – przedstawiciela Rady Naukowej CCD w Polsce,
• prof. dr hab. n. med. Leszka Czupryniaka – przedstawiciela Rady Naukowej CCD w Polsce,
• prof. dr hab. n. med. Macieja Małeckiego – przedstawiciela Rady Naukowej CCD w Polsce,
• dr hab. n. med. Michała Brzezińskiego – reprezentującego Gdański Uniwersytet Medyczny,
• Elżbiety Kois-Żurek – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,
• Beaty Krzyszton-Ulijasz – naczelnika Wydziału w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu M.St. Warszawy,
• Grzegorza Błażewicza – zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta,
• Magdaleny Paradzińskiej – dyrektor generalnej Novo Nordisk Polska.

Źródło informacji: IZWOZ


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version