Zdrowie

Konferencja prasowa pt. `Życie z chorobą Parkinsona – perspektywa pacjentów i opiekunów. Wyzwania w zakresie diagnostyki, leczenia i opieki`

Fundacja „Nauka. To Lubię”, we współpracy z Tomkiem Rożkiem i Anią Lewandowską, rozpoczęła w marcu inicjatywę społeczną „Sport. To Lubię”, mającą na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku 6-10 lat oraz ich rodziców. Nie chcą się ograniczać tylko do informowania o problemie, dlatego 8 kwietnia ruszyła przedsprzedaż książki i pierwszego Active Booka. Publikacje te mają zachęcić najmłodszych do odnalezienia ulubionej aktywności fizycznej, a rodziny do wspólnego budowania zdrowych nawyków i wartościowych relacji za pomocą sportu.

Z okazji Światowego Dnia Chorych na Chorobę Parkinsona, Fundacja Chorób Mózgu zorganizowała konferencję edukacyjną dla dziennikarzy, która skupiła się na wyzwaniach związanych z diagnostyką, leczeniem i opieką nad pacjentami dotkniętymi tą chorobą. Podczas konferencji omówiono również punkt widzenia chorych i ich opiekunów.

Lista zaproszonych gości na konferencję edukacyjną:

  • Wojciech Konieczny, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • prof. dr hab. med. Jarosław Sławek, kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku
  • dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz, kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologii IPiN w Warszawie
  • dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski, kierownik Kliniki Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
  • prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat, kierownik Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego NIO-PIB w Warszawie
  • dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
  • Wojciech Machajek, wiceprezes Fundacji Chorób Mózgu

Iwona Schymalla, redaktor naczelna portalu Medexpress.pl, będzie prowadzić konferencję.

Tematyka konferencji edukacyjnej obejmować będzie przedstawienie wyników badania doświadczeń pacjentów z chorobą Parkinsona i ich opiekunów, diagnostykę choroby Parkinsona, sytuację pacjentów i wyzwania w przebiegu zaawansowanej postaci choroby, wpływ choroby na sen i jakość życia, możliwości terapeutyczne, model opieki nad pacjentami oraz wyzwania w dostępie do kompleksowej opieki i rehabilitacji.

Informacje pochodzą z Fundacji Chorób Mózgu.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version