Miesiąc: maj 2022
Gospodarka / Biznes

ODLEWNIE POLSKIE SA (10/2022) Powołanie Zarządu Spółki

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 roku ustaliła skład Zarządu Spółki na jednego lub dwóch członków na kolejną wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się 26 maja 2022 roku. W skład Zarządu został powołany Pan Leszek Walczyk, któremu Rada Nadzorcza powierzyła […]

Read More
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (23/2022) Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta dokonaną na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki […]

Read More
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (22/2022) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W […]

Read More
Gospodarka / Biznes

KB DOM SA (2/2022) Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Syndyk masy upadłości Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna w upadłości („Spółka” „Emitent”) informuje, iż w dniu 20.05.2022r. powziął informację o stwierdzeniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, prawomocności postanowienia z dnia 11 października 2021 r. […]

Read More
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (21/2022) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 23 maja 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W […]

Read More
Gospodarka / Biznes

Sezon zagadka. Wakacje drogie, ale Polacy wyjadą i tak. Tylko dokąd?

Wysoka inflacja, szalejące kursy walut, wysokie ceny ropy – względem zeszłego roku wakacje w kraju zdrożały o 15-20% w zależności od typu obiektu i regionu. Ceny rosną też za granicą. „Mimo to, jak wynika z danych zbieranych przez instytucje branżowe, aż 70% Polaków deklaruje chęć wyjazdu wbrew niesprzyjającym warunkom – mówi Natalia Jaworska z Noclegi.pl. – […]

Read More
Gospodarka / Biznes

GRUPA LOTOS SA (9/2022) Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w […]

Read More
Gospodarka / Biznes

Prezes Pekao: za nami kolejny projekt zwiększający udział zielonego finansowania w portfolio kredytowym

Łączna wysokość finansowania tego przedsięwzięcia, jakiego udzieli konsorcjum trzech banków, to 763,4 mln zł. Bank Pekao ma pełnić rolę Agenta Kredytu, Agenta Zabezpieczeń oraz Banku Rachunków, a także zapewnić hedging (red. strategia zabezpieczająca przed nadmiernymi wahaniami) stopy procentowej. „W transformacji energetycznej nie chodzi o to, aby wydać duże kwoty. Chodzi o to, aby wydawać je […]

Read More
Nauka i technika

Nowy raport FPPE pokazuje, jak mądrze rozwijać miejską infrastrukturę ładowania dla pojazdów elektrycznych

Raport pokazuje 3 różne modele rozwoju infrastruktury ładowania aut elektrycznych, to podstawa do analizy czy wybrane strategie rozwoju infrastruktury przyjmą się w polskich miastach. Fundacja przedstawiła pomysły na rozwój infrastruktury ładowania według władz Utrechtu, Londynu i Oslo. W raporcie omówiono także możliwość adaptacji wybranych rozwiązań do Polski. „Dobór rozwiązań dla konkretnego miasta, a nawet dzielnicy, […]

Read More
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (19/2022) Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. otrzymał od LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W […]

Read More
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ