SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (23/2022) Rejestracja zmiany Statutu Emitenta
Gospodarka / Biznes

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (23/2022) Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta dokonaną na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Powyższa zmiana została zarejestrowana na mocy postanowienia referendarza sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 maja 2022 r. i wpisana w tym samym dniu do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców.

Poniżej Emitent podaje treść zmienionych postanowień Statutu uchwalonych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 14 Statutu Spółki został zmieniony w ten sposób, że dotychczasowy ust. 5 § 14 stał się ust. 6, a po ust. 4 dodany został ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 25.000,00 zł wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu.”

W załączeniu Emitent przekazuje treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającą powyżej wskazaną zmianę Statutu, przyjętego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Ciasteczko
AKCEPTUJĘ